Valentin Popa confirmat în funcţia de rector al Universităţii “Ştefan cel Mare” printr-un ordin al ministrului Adrian Curaj

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, a emis, miercuri, ordinul prin care prof.univ.dr.ing. Valentin Popa a fost confirmat în funcţia de rector al Universităţii “Ştefan cel Mare”Suceava începând cu data de 6 martie 2016.

valentin popa (1)

Potrivit unui comunicat al Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, prin ordinul nr. 3163, din 17 februarie 2016, semnat de Adrian Curaj, Ministrul Educației Na­țio­nale și Cercetării Știin­țifice, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost confirmat în funcția de Rector al USV, începând cu data de 06 martie 2016,  rectorul având și calitatea de ordonator de credite, adică dispune asupra folosirii creditelor bugetare, acordate conform prevederii legilor bugetare.

Sursa citată precizează că, universitarii suceveni și-au a­les în data de 25 ianuarie  reprezentanţii în cel mai înalt for de decizie, Senatul, în Consiliile facultăţilor şi Consiliul pentru studii universitare de doc­­torat.

“În aceeași zi s-au des­­fășurat și alegerile pentru funcția de rector al Uni­ver­sită­ţii „Ştefan cel Mare” din Su­cea­va (USV). Mem­brii Senatului au fost a­leşi prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor di­dactice şi cer­cetătorilor titu­lari. Alegerile studenților senatori urmează a se desfășura în luna martie. Durata mandatu­lui struc­­­turilor şi a funcţiilor de conducere este de patru ani”, se arată în comunicatul USV.

Senatul USV a validat, în data de 4 februarie a. c,. pen­tru un mandat de 4 ani, mem­brii celor nouă consilii, cei 27 de membri (cadre didac­tice) ai Senatului, membrul în Consi­liul pentru Studii Uni­versitare de Doctorat și recto­rul.

Odată cu validarea ale­gerilor pen­tru funcția de Rec­tor, do­sarul concursului a fost trimis la Ministerul Educației Na­țio­nale și Cercetării Știin­țifice, se mai precizează în comunicatul USV.

(Liliana Bujdei).