Aproape 750 de cereri pentru clasa pregătitoare la Suceava în prima zi din calendarul înscrierilor

Aproximativ 750 de cereri de înscriere a copiilor în clasa pegătitoare pentru anul şcolar 2016-2017 s-au înregistrat în judeţul Suceava în prima zi a calendarului de înscriere.

Clasa pregatitoare

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat că, luni, pentru NewsBucovina că în prima zi de înscriere în judeţul Suceava s-au înregistrat 742 de cereri depuse de părinţii care solicită înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul şcolar 2016-2017.

Anuţei a spus că, pentru anul şcolar 2016-2017, în judeţul Suceava sunt propuse în planul de şcolarizare un număr de 354 de clase pregătitoare în învăţământul primar, cu 7050 de elevi.

Prima etapă a înscrierilor în clasa pregătitoare

Reamintim că, în perioada 29 februarie-18 martie 2016, părinţii pot completa cererile-tip de înscriere a copiilor fie on line, fie la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.

În data de 21 martie 2016, Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar procesează cererile-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice  şi realizează repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

În perioada 22-24 martie 2016 are loc procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază.

Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază

În data de 25 martie 2016, Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere procesează  cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizează la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.

În perioada 25-26 martie 2016, în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ este prevăzută afişarea candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

În data de 29 martie 2016 va fi afişată la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar.

În perioada 30 martie-8 aprilie 2016   este prevăzută depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nici o unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

În perioada 11-15 aprilie 2016 are loc procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicându-se procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

Totodată, este prevăzută completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă.

În data de 15 aprilie 2016 are loc afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare, în timp ce în perioada 19-22 aprilie 2016 este prevăzută centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

(Liliana Bujdei)