Un miliard de lei ar costa închiderea şi ecologizarea minei de uraniu de la Crucea

O eventuală închidere a Companiei Naţionale a Uraniului ar determina costuri de peste un miliard de lei pentru lucrări de închidere şi ecologizare şi monitorizare post-închidere potrivit unei informări a Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale a Uraniului.

exploatare uraniu

 

În informarea consultată de profit.ro  se arată că, în cazul închiderii companiei, este nevoie de o Hotărâre de Guvern de aprobare a planului de încetare a activității, precum și de securizarea și conservarea perimetrelor miniere Crucea-Botoșana și a instalațiilor de pe platforma Feldioara.

 

Costurile operațiunilor de securizare sunt estimate de CA-ul CNU la 1,93 milioane lei pe lună la care se adaugă costurile lucrărilor de închidere și ecologizare, de 822,5 milioane lei, costurile monitorizării postînchidere, de 31,8 milioane lei pe an, plus costurile rezilierii contractului cu SNN, de 8,81 milioane lei, reprezentând pierderea garanției de bună execuție, de 5% din valoarea contractului. Toate aceste costuri ar urma să fie suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.

 

În cazul menținerii activității CNU, două variante posibile sunt fie fuziunea CNU cu Nuclearelectrica, fie separarea în cadrul CNU a activității miniere de cea a uzinei Feldioara, cu intrarea minelor în programul de închidere și fuziunea uzinei Feldioara cu Nuclearelectrica.

În acest caz, se arată în informare, ar putea fi deschise și exploatate noi zăcăminte uranifere, respectiv Primatar I, Primatar II, Bradu, Prisecani și Zona III din județul Neamț.

De asemenea, s-ar putea investi în înlocuirea instalațiilor vechi de preparare a minereurilor uranifere și de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu de la uzina Feldioara.

 

O altă variantă prezentată în informarea elaborată de CA-ul CNU este “întreprinderea de demersuri în vederea identificării și a altor surse de finanțare pentru realizarea măsurilor sus-menționate (deschidere/exploatare zăcământ uranifer, modernizare uzine de preparare minereuri uranifere/concentrate tehnice etc) în condițiile legii, inclusiv prin vânzarea unei participații minoritare către un investitor privat, (…) fără afectarea poziției statului, de acționar majoritar”.(N.B.)

loading...