Sprijin suplimentar pentru unitatile de cult cu venituri reduse

Personalul clerical care îsi desfasoara activitatea în unitati de cult cu venituri reduse, din mediu rural, va beneficia de un sprijin lunar suplimentar, cu 25% mai mare fata de sprijinului lunar stabilit potrivit Legii nr. 142/1999, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de Presa al Guvernului. Astfel Guvernul a adoptat un proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.

Numeroase localitati, în special cele situate în zona montana, au multi locuitorii în vârsta si cu venituri reduse iar în altele rata somajului este deosebit de ridicata fata de media pe tara. În aceste localitati, lipsa mijloacelor materiale face dificila functionarea unitatilor de cult, precum si asigurarea, pentru comunitatile respective, a personalului de cult care sa se afle permanent în localitatea respectiva, spre a raspunde eficient nevoilor spirituale ale credinciosilor.

Pentru acordarea acestui sprijin sunt stabilite criterii transparente, în sensul ca sunt considerate unitati de cult cu venituri reduse acelea care îndeplinesc cel putin doua din urmatoarele conditii:

-se afla într-o zona de saracie extrema sau cu un grad ridicat de saracie fata de conditiile medii de trai existente la nivel national;

-credinciosii sunt, în principal, persoane în vârsta;

– se afla într-o zona a tarii sau judetului unde rata somajului este peste media pe tara;

– sunt situate în zone izolate, greu accesibile, în zone în care se produc periodic calamitati naturale sau au fost afectate de curând de o mare calamitate naturala;

– nu exista casa parohiala iar personalul clerical nu detine locuinta personala în localitate;

– nu beneficiaza de sprijin pentru salarizarea personalului neclerical.

Este fixat si numarul de posturi care va beneficia de aceasta suplimentare, în sensul ca poate beneficia de aceste prevederi un procent de 30% din totalul de 15.228 de posturi clericale. Aceste posturi vor fi repartizate pe culte, în raport cu numarul credinciosilor, conform ultimului recensamânt, si cu nevoile reale.

Propunerea cuprinzând unitatile de cult al caror personal clerical urmeaza sa beneficieze de acest sprijin se realizeaza motivat, de catre centrele de cult, în baza criteriilor stabilite de lege,  cultele fiind cele în masura sa cunoasca situatia concreta de pe teren. Masura nu se aplica în cazul personalului clerical de la unitatile de cult care obtin venituri din închirierea, arendarea si concesionarea proprietatilor.

Proiectul de Lege propune noi valori de salarizare pentru personalul clerical si cel din conducerea cultelor recunoscute.

De exemplu, valorile indemnizatilor lunara pentru conducerea cultelor recunoscute si a unitatilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe functii de demnitate publica (84 de posturi): Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (7.997 de lei), pentru Arhiepiscop Major, Mitropolit Biserica ortodoxa Româna si Biserica Romano-Catolica (7.366 de lei), Arhiepiscop, sef de Cult (Mitropolit, Episcop, Muftiu, Sef Rabin, Presedinte unitate, Presedinte (6.932 de lei), Episcop, Episcop-Vicar patriarhal (6.343 de lei), Episcop-vicar, Episcop coajutor, Episcop auxiliar, Arhiereu-vicar (6.068 de lei).

Cuantumul sprijinului lunar la salarizarea personalului din conducerea cultelor si a unitatilor de cult, altul decât cel asimilat functiilor de demnitate publica (1262 de posturi) este: pentru vicepresedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal – (1.638 de lei); secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal – (1.422 de lei); secretar Cancelaria patriarhala, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop (986 de lei); staret, superioara, egumen (741 de lei).  

Cuantumul sprijinului lunar la salarizarea personalului clerical angajat în unitatile cultelor recunoscute – preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin – (15.228 de posturi) variaza pentru cei cu studii superioare între 551 de lei (debutant) si 733 de lei (gradul I), respectiv, pentru cei cu studii medii – 510 lei (debutant) – 537 lei( gradul I).

Cuantumul sprijinului lunar acordat personalului clerical  prevazut se poate majora prin actele normative privind cresterile salariale care se acorda personalului contractual din unitatile bugetare.

Actul normativ propune si modificarea cuantumului finantarii lunare alocate pentru sprijinirea asezamintelor religioase românesti din afara granitelor.

Astfel, pentru sprijinirea asezamintelor religioase românesti din afara granitelor care desfasoara activitati deosebite în vederea mentinerii identitatii lingvistice, culturale si religioase a românilor din afara granitelor, se aloca de la bugetul de stat, prin unitatea centrala de cult din România, o suma reprezentând echivalentul  în lei a 80.000 euro/lunar. Aceasta suma se acorda unitatilor centrale ale cultelor recunoscute prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor. Sumele alocate vor fi folosite pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unitati, inclusiv pentru plata contributiilor prevazute de lege la asigurarile sociale de stat, de sanatate, de somaj, si alte contributii obligatorii prevazute de lege pentru angajator.

Legea nr. 142/1999 se va republica, iar în termen de 60 de zile  de la intrarea în vigoarea, Guvernul va aproba modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

loading...