Stergerea consecintelor penale pentru persoanele cu condamnari politice in perioada comunismului

Persoanele care au suferit condamnari cu caracter politic, precum si consecinte administrative asimilate acestora, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, vor beneficia de stergerea tuturor consecintelor penale si repunerea în drepturi, în cazul în care a fost dispusa decaderea din aceste drepturi sau degradarea militara, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului. Proiectul de Lege aprobat de Guvern prevede stergerea consecintelor penale ale tuturor condamnarilor pentru infractiuni care au fost folosite pentru a reprima opozantii regimului comunist.

Proiectul de lege propune ca, pe lânga aceste masuri, sa fie reglementata si situatia persoanelor ale caror condamnari de natura politica îsi produc în continuare efectele.  

Totodata, au fost create posibilitati explicite pentru ca instantele de judecata sa poata acorda despagubiri pentru prejudiciul moral suferit, daca se apreciaza, în urma cercetarii tuturor circumstantelor cauzelor, ca reparatia obtinuta prin efectul Decretului Lege nr. 118/1990 si a OUG nr. 214/1999 nu este suficienta. Ministerul Economiei si Finantelor este reprezentantul statului în aceste procese si acesta va executa hotarârile judecatoresti în ceea ce priveste despagubirile acordate.

Sunt exceptate de la prevederile acestei legi persoanele care au fost condamnate pentru infractiuni contra umanitatii sau celor în cazul carora s-a dovedit ca au desfasurat o activitate cu caracter fascist în cadrul unei organizatii sau miscari de acest fel sau persoanelor care au fost condamnate prin hotarâri judecatoresti si au obtinut anularea hotarârilor de condamnare pâna la data intrarii în vigoare a acestei legi.

Persoanele condamnate politic pot sa solicite instantei de judecata constatarea caracterului politic al condamnarii lor. Cererea poate fi introdusa si dupa decesul persoanei în cauza de catre rudele acesteia pâna la gradul al patrulea, inclusiv, sau de catre orice organizatie care justifica un interes de natura morala.

Instanta de judecata este obligata sa ia toate masurile pentru obtinerea, sau, dupa caz,  reconstituirea dosarului în care a fost pronuntata hotarârea de condamnare, inclusiv prin solicitarea punctului de vedere al Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din România.

Cererea poate fi formulata în termen de 3 ani de la  data intrarii în vigoare a prezentei legi si este scutita de taxa de timbru, iar competenta de solutionare apartine tribunalului, sectia civila, în circumscriptia unde se afla domiciliul persoanei interesate.

Potrivit proiectului de Lege, orice persoana care a suferit condamnari cu caracter politic în perioada 6 martie-22 decembrie 1989, sau care a facut obiectul unor masuri administrative cu caracter politic, sau sotul supravietuitor, dupa decesul acesteia, poate solicita instantei de judecata, în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a aceste legi, acordarea unor despagubiri pentru prejudiciul moral suferit pentru condamnare.  

La stabilirea cuantumului despagubirilor se va tine seama si de masurile reparatorii deja acordate persoanelor în cauza în temeiul Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite ca prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si al OUG nr. 214/1999. De asemenea, persoanele îndreptatite pot solicita instantei acordarea de despagubiri reprezentând echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotarâre de condamnare sau ca efect al masurii administrative, daca bunurile respective nu i-au fost restituite sau nu a obtinut despagubiri în echivalent, potrivit legislatiei. Aceste cereri adresate instantei sunt scutite de taxa de timbru.  

Pâna în prezent, pentru unele dintre persoanele condamnate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 au fost luate o serie de masuri reparatorii si au fost acordate unele drepturi persoanelor persecutate din motive politice (Decretul – Lege nr.118/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calitatii de luptator în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savârsite din motive politice persoanelor împotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat în România, cu modificarile si completarile ulterioare).

loading...