MIRA a prelungit termenul necesar dezbaterii publice a proiectului Codului de Procedura Administrativa

Având în vedere interesul manifestat atât de catre organizatiile neguvernamentale cât si de catre reprezentantii mass-media, fata de proiectul  Codului de Procedura Administrativa, MIRA a prelungit termenul necesar dezbaterii publice pâna la data de 16.12.2007, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului.

Elaborarea Codului de Procedura Administrativa reprezinta un demers important în cadrul procesului de reforma în administratia publica si nu are ca scop îngradirea accesului la informatiile de interes public sau afectarea prevederilor privind transparenta decizionala.

Codul de procedura administrativa are ca si scopuri fundamentale:

Asigurarea informarii si participarii tuturor partilor interesate la luarea deciziilor administrative;

Cresterea transparentei decizionale si îmbunatatirea comunicarii în interiorul si exteriorul administratiei publice;

Reducerea birocratiei si simplificarea mijloacelor de actiune a administratiei publice prin coerenta si predictibilitatea procedurilor;

Asigurarea stabilitatii procedurilor administrative si indirect a predictibilitatii actului de administratie publica;

Uniformizarea solutiilor legale disparate existente în legislatia actuala, precum si reglementarea pentru prima data a unor situatii juridice semnalate de practica administrativa.

Conceptia Codului de Procedura Administrativa a avut în vedere dreptul comparat si experienta altor state ca Portugalia, Austria, SUA, Spania, Polonia, Germania sau Grecia. Astfel, proiectul a fost realizat de catre experti europeni si specialisti români din Unitatea Centrala pentru Reforma în Administratia Publica si din alte institutii.

Pentru asigurarea transparentei si pentru ca este realmente interesata ca forma finala a Codului de Procedura Administrativa sa includa si opiniile societatii civile legate de acest proiect extrem de important, M.I.R.A. a invitat, pentru consultari, în data de 28.11.2007 organizatiile societatii civile, si în data de 29.11.2007 structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale din România.

Forma proiectului rezultata din procesul de consultari va fi asumata de conducerea MIRA si înaintata spre aprobare Guvernului, urmând ca ulterior sa fie promovata spre dezbatere si aprobare Parlamentului.

loading...