ITM Suceava a aplicat amenzi de aproape 20.000 de lei firmelor de protecţie şi gardă

Inspectorii ITM Suceava au verificat în cursul lunii aprilie firmele de protecţie şi gardă, a anunţat şeful ITM Suceava, Romeo Butnaru.

El a spus că în urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 12 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 19.500 lei.

Totodată, a fost depistată o singură persoană fără forme legale de angajare care îşi desfăşura activitatea la un angajator, valoarea amenzii aplicate fiind de 10.000 lei.

Şeful ITM Suceava a arătat că deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă se referă la neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor(REGES), nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat, neacordare repaus de 24 h după 12 h de muncă, nerecompensare muncă de noapte,  lipsă criterii de evaluare în contractul individual de muncă,  regulament intern incomplet,  netransmiterea de suspendări a contractelor individuale de muncă în  REGES şi lipsa repartizării programului de muncă în contractele individuale de muncă cu timp parţial.

ITM Suceava

În cadrul verificărilor s-a urmărit identificarea şi combaterea muncii nedeclarate cu eliminarea tuturor neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare, verificarea respectării de către societăţile care au ca obiect de activitate protecţie şi gardă a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, referitoare la încheierea contractului individual de muncă (verificarea dosarului de personal şi a existenţei atestatului profesional), timpul de muncă şi de odihnă, salarizare (garantarea în plată a salariului minim brut pe economie), creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a salariaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea, de către societăţile care au obiect de activitate protecţie şi gardă   a prevederilor legale menţionate şi identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca tinerilor.

loading...