Guvernul vrea sa stimuleze infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

Guvernul a aprobat, în sedinta de joi, o Ordonanta de Urgenta pentru completarea Legii 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii. Potrivit actului normativ, ajutoarele financiare nerambursabile acordate pentru realizarea investitiilor în sectorul productie si servicii, acordate întreprinderilor mici si mijlocii, se deruleaza prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat. Aceste organizatii se selectioneaza cu respectarea reglementarilor în vigoare privind achizitiile publice si au calitatea de agentii de implementare a ajutoarelor acordate, pentru a caror derulare încheie contracte cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.  

O alta prevedere vizeaza sumele corespunzatoare ajutoarelor financiare nerambursabile, contractate pentru realizarea investitiilor în sectorul de productie si servicii. Sumele de acest tip ramase neutilizate la finele fiecarui an urmeaza sa fie reportate în anul urmator.

Aceste sume urmeaza a fi utilizate pentru acoperirea obligatiilor ce decurg din contractele de credit încheiate de catre directiile ministerului cu atributii de agentii de implementare a programelor de finantare si companiile beneficiare ale ajutoarelor financiare nerambursabile.

Dezvoltarea si consolidarea întreprinderilor mici si mijlocii depind în mod esential de achizitia de noi echipamente, tehnologii si know how care sa permita adaptarea productiei la cerintele Pietei Interne. Extinderea activitatilor înalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adaugata ridicata în industria prelucratoare raspund dezideratului de coeziune economica, necesitând însa investitii considerabile.

Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale a elaborat si derulat mai multe programe de finantare în vederea dezvoltarii sectorului IMM prin sustinerea investitiilor, cu urmatoarele obiective:

-promovarea produselor si serviciilor întreprinderilor mici si mijlocii pe pietele interne si externe;

-stimularea comunicarii si a parteneriatului în afaceri;

-pregatirea întreprinzatorilor în domeniul  tehnicilor de promovare a exportului, dar si a propriilor activitatii;

-dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor, în vederea adaptarii rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor si integrarea României în Uniunea Europeana;

-promovarea investitiilor în productie si servicii prin cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare;

-implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare;

-facilitarea accesului la achizitionarea de masini, utilaje si instalatii pentru circulatia marfurilor;

sustinerea investitiilor realizate de întreprinderile nou-înfiintate, precum si de întreprinderile mici si mijlocii (IMM) în anumite sectoare de activitate, în special cele de productie.

loading...