BNR cu ochii pe activitatea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM

Banca Nationala a României va monitoriza si supraveghea prudential activitatea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, potrivit legislatiei referitoare la institutiile financiare nebancare. Prevederea este inclusa într-o Hotarâre adoptata de Guvern în sedinta de joi, care modifica si completeaza HG nr. 1211/2001.
Fondul National de Garantare (F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN) este o institutie financiara nebancara, cu capital de risc, organizata ca societate comerciala pe actiuni. Misiunea Fondului consta în îmbunatatirea accesului la finantare al întreprinderilor mici si mijlocii. Fondul are ca activitate principala emiterea de garatii si asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor si a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de întreprinderile mici si mijlocii de la banci sau din alte surse.

Activitatile secundare desfasurate de Fond sunt finantarea tranzactiilor comerciale încheiate de întreprinderile mici si mijlocii pentru realizarea obiectului lor de activitate, servicii de informare si consultanta.

Alte prevederi ale actului fac referire la sistemul unitar de administrare a societatii, cu  un consiliu de administratie condus de un presedinte-director general, cresterea numarului membrilor în consiliul de administratie de la cinci la sapte membri, obligatia acestora de a încheia o asigurare de raspundere profesionala. Activitatea membrilor consiliului de administratie fiind axata pe probleme de strategie, planificare si supraveghere.

Situatia financiara anuala a Fondului va fi auditata exclusiv de auditori financiari, persoane juridice, agreati de Banca Nationala a României, se mai prevede în actul normativ.

loading...