Înscrierea candidaţilor pentru prima sesiune a Examenului de Bacalaureat 2016 începe luni

Înscrierea candidaţilor pentru prima sesiune a Examenului de Bacalaureat se va desfăşura în perioada 30 mai-3 iunie, iar înscrierile se fac atât pentru absolvenţii din anul şcolar 2015-2016, cât şi pentru cei din promoţiile anterioare, care nu au promovat acest examen.

bacalaureat  (3)

Într-un comunicat de presă al MENCŞ se precizează că potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, printr-o fişă-tip informatizată, doar în perioada stabilită în calendarul examenului.

“Pentru candidaţii din seria curentă, profesorii diriginţi întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidenţele din licee. Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginţi depun şi fişa-tip informatizată, tipărită şi semnată de fiecare candidat, în care acesta îşi asumă opţiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de bacalaureat”, se precizează în comunicatul de presă al MENCŞ.

Totodată, se mai precizează că şi candidaţii din anii precedenţi se pot înscrie, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat, la secretariatul unităţii de învăţământ pe care au absolvit-o, pe baza actelor solicitate de către secretariate (certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor).

“Absolvenţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate, se pot înscrie pentru a susţine bacalaureatul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar”, se arată în documentul citat.

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MENCS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor. Candidaţii proveniţi din învăţământul particular autorizat să funcţioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat  judeţeană/ a  municipiului Bucureşti.

Potrivit calendarului examenului naţional de Bacalaureat 2016, sesiunea iunie-iulie a acestui examen va începe în data de 13 iunie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă care va fi susţinută până în 15 iunie.

În perioada 15-17 iunie 2016 se va desfăşura proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, iar în perioada 21-24 iunie se va desfăşura proba de evaluare a competenţelor digitale, urmată,  între 27 iunie – 1 iulie, de proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Probele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe în data de 4 iulie cu Limba şi literatura română (proba E)a) urmată de proba la Limba şi literatura maternă (proba E)b) care se va susţine pe 5 iulie,  apoi pe 6 iulie este prevăzută proba obligatorie a profilului (proba E)c), iar pe 8 iulie se va desfăşura proba la alegere a profilului şi specializării (proba E)d).

Afişarea rezultatelor este prevăzută pentru data de 12 iulie (până în ora 16.00), iar în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţii (între orele 16:00-20:00).

Soluţionarea contestaţiilor este prevăzută pentru perioada 13 – 15 iulie, iar rezultatele finale se vor afişa în data de 16 iulie.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei,  la începutul anului şcolar 2015-2016, în judeţul Suceava erau înscrişi în clasa a XII-a, cursuri de zi -5292 de elevi, în clasa a XIII-a cursuri serale- 82 de elevi, iar în clasa a XIII-a cursuri cu frecvenţă redusă- 376 de elevi.

(Liliana Bujdei)