Fondurile europene sunt de interes major pentru Guvern

Ministerul Internelor si Reformei Administrative este abilitat sa  gestioneze sistemul de management si control pentru fondurile acordate României prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”. Astfel, MIRA va realiza cadrul pentru planificarea strategica si financiara, gestionarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor comunitare acordate.

Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, România a intrat într-o noua etapa care îi permite obtinerea de finantari din partea UE prin accesarea unor fonduri europene post aderare. Prin intermediul Fondului European pentru Refugiati vor fi sprijinite si încurajate eforturile statelor membre de a admite refugiatii si persoanele deplasate în teritoriu si de a face fata efectelor acestei admiteri, tinând seama de legislatia comunitara în domeniu. Pachetul financiar pentru acest fond, de la 1 ianuarie 2008 la 31 decembrie 2013, este de 628 milioane euro.

      Fondul European de integrare a resortisantilor tarilor terte are ca scop obtinerea, de catre resortisanti, a cunostintelor si aptitudinilor necesare pentru integrare prin pachetele de informatii dobândite, cursuri de orientare civica si cursuri de limba, absolvite în tara de origine. Pentru punerea în aplicare a actiunilor finantate în cadrul fondului, în perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2013, sunt alocate 825 milioane euro. Prin derularea de programe în cadrul Fondului European de Returnare vor fi facilitate returnarile voluntare ale resortisantilor tarilor terte, în special prin programul de returnare voluntara asistata, cu scopul de a asigura eficienta si durabilitatea returnarilor. De asemenea, vor fi simplificate si puse în aplicare operatiunile de returnare a resortisantilor tarilor terte care nu îndeplinesc sau care au încetat sa îndeplineasca conditiile privind intrarea si sederea pe teritoriul unui stat.

      Fondul pentru Frontierele Externe va crea sau îmbunatati infrastructura necesara trecerii frontierei, cladirile aferente, cum ar fi statiile de frontiera, locurile de aterizare pentru elicoptere sau culoarelor si ghiseelor amenajate pentru autovehicule sau persoane. Totodata va contribui la crearea infrastructurii necesare controlului, supravegherii, deplasarii si interventiei organelor abilitate la posturile de trecere a frontierei. Pentru anul 2007, conform alocarilor financiare stabilite de Comisia Europeana, România primeste suma de 761.525 de euro prin Fondul de integrare a resortisantilor tarilor terte si suma de 405.310 euro prin Fondul European pentru Refugiati. Pentru anul 2008, România va primi prin Fondul European pentru Refugiati suma de 663.727 euro, prin Fondul de integrare a tarilor terte suma de 780.702 euro si prin Fondul European de Returnare suma de 747.426 euro.

      Alocarea financiara pentru fiecare stat membru se face anual de catre Comisia Europeana pe baza datelor statistice furnizate de catre EUROSTAT. 

loading...