A fost lansata oferta de studii in strainatate pentru anul universitar 2008-2009

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin Centrul National pentru Burse de Studii (CNBSS) în Strainatate, anunta lansarea ofertei de burse pentru anul  universitar 2008 – 2009. Oferta contine burse pentru stagii de studii universitare si postuniversitare în strainatate, instituite prin H.G. nr. 697/1996, modificata prin  H.G. nr. 533/1998 si burse de studii sau cercetare acordate în baza documentelor de colaborare bilaterala sau oferite în mod unilateral de alte state.

Bursele din prima categorie sunt atribuite pentru stagii de studii universitare, postuniversitare, stagii de cercetare/specializare postuniversitara si postdoctorala în strainatate cu durata de 2-10 luni, în limita a 600 de luni de bursa într-un an universitar acordate fractionat candidatilor eligibili, în functie de solicitarile acestora. Participarea la concursul national are ca scop obtinerea unei finantari din partea statului român pentru efectuarea stagiului de studii sau de cercetare în strainatate la universitatile la care au fost acceptati în urma demersurilor personale.

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin CNBSS, asigura cheltuielile de transport international pâna la locul de stagiu si retur, o singura data în perioada stagiului, precum si cheltuielile de întretinere a bursierului în strainatate, prin bursa cu un cuantum lunar de pâna la 1000 de dolari USD, în functie de cheltuielile estimate de institutia primitoare si de cuantumul pe tari aprobat prin ordin de ministru.

Calendarul desfasurarii concursului national are urmatoarea configuratie: 21 martie 2008 – termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura, 24 martie – 18 aprilie: verificarea administrativa a dosarelor, 21 aprilie – 30 mai: evaluarea candidaturilor, 02 – 13 iunie: selectia candidaturilor si afisarea rezultatelor, 16 – 18 iunie: depunerea contestatiilor, 19 iunie – 2 iulie: solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale.

Bursele din a doua categorie sunt atribuite pentru stagii de studii universitare, postuniversitare, stagii de cercetare/specializare postuniversitara si postdoctorala  sau studii complete universitare, de masterat sau doctorat, în strainatate, conform ofertelor valabile pentru anul universitar 2008 – 2009.

Candidatii depun un dosar de candidatura la Centrul National pentru Burse de Studii în Strainatate, urmând sa fie acceptati sau nu de partea externa, ulterior câstigarii concursului national. MECT, prin CNBSS, asigura transportul international din Bucuresti pâna la locul de stagiu si retur, o singura data pe an universitar, si burse în valuta în functie de cuantumul pe tari aprobat prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, suplimentare fata de bursele finantate de guvernul tarii primitoare. Tara primitoare poate acoperi cheltuielile de scolarizare, de întretinere în strainatate, asistenta medicala în caz de urgenta si transport intern.

Calendarele desfasurarii concursurilor nationale pentru bursele de studii sau cercetare acordate în baza documentelor de colaborare bilaterala sau oferite în mod unilateral vor fi stabilite de Centrul National pentru Burse de Studii în Strainatate, în functie de termenele limita de transmitere a dosarelor de candidatura catre partea externa si vor fi anuntate pe site-ul www.roburse.ro.

Tarile cu care România are încheiate acorduri de colaborare bilaterala, în domeniul burselor de studii sau cercetare sunt urmatoarele: Azerbaidjan, Armenia, Belgia (pentru partea valona), Grecia (oferta City College si a Universitatii Sheffield), Italia, Luxemburg, Nigeria, Norvegia, Polonia, Pakistan si Siria).

Cei interesati pot obtine informatii despre continutul dosarului de candidatura  sau oferta completa de burse accesând site-ul CNBSS, www.roburse.ro, sau adresându-se direct Centrului (telefon:  021/310.19.05,   021/314.24.40; fax: 021/310.19.05,  021/310.22.17) e-mail: burse@roburse.ro.

loading...