Consiliul Local Suceava reia procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administație a societății locale de transport public

Consiliul Local Suceava urmează să reia procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a societății locale de transport public, TPL SA Suceava.

autobuz TPL (4)

Astfel, în ședința din 30 iunie, se va aproba reluarea procedurii pentru selectarea candidaților pentru Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local  S.A., iar comisia de selecție va fi condusă de viceprimarul Lucian Harșovschi și va avea în componență doi consilieri locali și doi angajați din Primărie.

În raportul de specialitate se preciezează că în conformitate cu prevederile  OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, societățile comerciale la care “o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar, sau la care deține controlul”, sunt întreprinderi publice, iar în acest caz propunerile de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrafie sunt făcute în baza unei selecții specifice prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Totodată, se menționează că în trecut a mai fost declanșată o procedură de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. TPL S.A. Suceava, dar toți candidații selectați au renunțat la nominalizare, fiind necesară reluarea procedurii de selecție.

„ Deoarece în urma alegerilor a fost modificată componenâa Consiliului Local și a viceprimarilor, considerăm necesară și modificarea comisiei de selecție a candidaților”, se arată în raportul de specialitate.

La începutul lunii februarie, în urma selecției unei comisii, directorul CSM Suceava, Vasilică Băiţan,  Alexandra Irina Munteanu, Gabriel Petruc, Loredana Elena Proţiencu şi Mihaela Siretian, au depus dosare şi au fost admişi în Consiliul de Administraţie al TPL Suceava.

 

Viceprimarul Sucevei, Lucian Harşovschi, a declara atunci că, în conformitate cu legislaţia actuală, municipiul Suceava trebuie să propună membrii Consiliului de Administraţie al SC Transport Public Local SA, iar în acest sens au fost declanşate procedurile de selecţie.

 

În 8 decembrie 2015 a fost publicat în acest sens un anunţ în presa economică naţională, pe site-ul TPL şi Primăriei Suceava şi a fost demarată procedura de selecţie.

 

Până în 12 ianuarie, data limită, au depus dosare doar cinci persoane, exact cât era nevoie pentru acest for de conducere al TPL.

 

Cei cinci candidaţi au fost admişi în urma interviului şi a analizei dosarelor depuse.

 

Cei cinci ar fi trebuit validaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor din TPL Suceava, dar au renunțat la nominalizare.(Alin Dima)