Primarul Lungu ia 1,14 milioane de lei de la proiectele cu autovehiculele electrice și iluminat public și îi transferă pentru documentația tehnică a altor șase proiecte între care reabilitarea termică a clădirii Primăriei

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, propune Consiliului Local alocarea de fonduri pentru realizarea documentației tehnice pentru șase proiecte, iar pentru asigurarea finanțării acestora se diminuează cu 1,14 milioane de lei alocările pentru două proiecte promovate prin mecanismul de cooperare româno-elvețian,  privind autovehiculele electrice și iluminatul public.primaria suceava

Într-un proiect de hotărâre ce va fi discutat în 30 iunie, primarul arată că având în vedere lansare axelor prioritare 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural și 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, din cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020, precum și condițiile obligatorii prevazute în ghidul pentru aceste axe prioritare, prin care se impune realizarea de diferite studii tehnico-economice în vederea accesarii acestor fonduri, propune suplimentarea alocărilor din secțiunea Programe de dezvoltare regională și socială cu suma de 1.140.000.

Din acești bani se vor suplimenta fonduri pentru realizarea documentației tehnico-economice în vederea obținerii de fonduri pentru proiectele  “Reabilitare  Curtea  Domnească”, „Reabilitarea termică a clădirii Primăriei”,  „Construire grădiniță cartier Obcini”,  „Reabilitare locuințe sociale”, „Reabilitare infrastructură stradală urbană” și „Reabilitare blocuri de locuit”.

Primarul solicită în același timp diminuarea cu 700.000 de lei a valorii proiectului “Electromobilitate – vehicule electrice pentru o municipalitate verde” și cu 440.000 de lei a valorii proiectului „Management modern și eficient al iluminatului public din municipiul Suceava”.

Ultimele două proiecte de la care se cere diminuarea sumelor se află în faza de achiziții pentru implementarea lor.(Alin Dima)