USV organizează admitere pentru 1.100 de locuri bugetate pentru licență și 526 de locuri bugetate pentru masterat. Alte 1.530 de locuri la licență și 1.144 la master sunt cu taxă

Prorectorul Universităţii “Ştefan cel Mare”Suceava, prof.univ.dr. Mircea A. Diaconu, a declarat, că instituţia academică suceveană organizează admitere pentru 1.100 de locuri bugetate şi 1.530 de locuri cu taxă în ciclul de studii universitare de licenţă zi şi 526 de locuri bugetate şi 1.144 de locuri cu taxă pentru studiile universitare de masterat, numărul locurilor bugetate fiind mai mare decât în anii precedenţi.

Diaconu (3)

Diaconu a spus că la studiile de licenţă-zi sunt scoase la concurs 1.100 de locuri bugetate pentru studenţii români, 10 locuri bugetate pentru studenţii români de etnie rromă, precum şi 1.530 de locuri cu taxă.

El a mai spus că alte 23 de locuri bugetate sunt pentru candidaţii de origine română din Republica Moldova, care au susţinut examenul de Bacalaureat în România şi 135 de locuri bugetate pentru românii de pretutindeni, respectiv pentru candidaţii din Republica Moldova şi Ucraina care au susţinut Bacalaureatul în ţările de domiciliu.

Referindu-se la studiile de masterat, Diaconu a precizat că la admiterea din acest an sunt scoase la concurs 526 de locuri bugetate pentru studenţii români şi 4 locuri bugetate pentru studenţii români de etnie rromă, precum şi 1.144 de locuri cu taxă.

El a arătat că alte  64 de locuri bugetate pentru studiile universitare de masterat sunt pentru candidaţi din Republica Moldova.

Prorectorul sucevean a adăugat că la studiile doctorale admiterea este organizată în luna septembrie, iar până în prezent sunt 33 de locuri bugetate, existând posibilitatea ca numărul acestora să fie suplimentat.

Diaconu a spus că potrivit Calendarului Admiterii în Universitatea “Ştefan cel Mare”Suceava, în sesiunea iulie 2016, înscrierile şi interviul la Facultatea de Inginerie Alimentară, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, la Facultatea de Inginerie Mecanică, la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, la Facultatea de Istorie Geografie, la Facultatea de Silvicultură şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică au loc în perioada 18-25 iulie 2016, în timp ce la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei înscrierea şi interviul au loc în perioada 18-20 iulie, iar probele sunt prevăzute pentru perioada 23-25 iulie.

El a precizat că afişarea rezultatelor este prevăzută pentru data de 25 iulie, iar în 26 iulie, între orele 8-12,00 se pot depune contestaţiile, rezultatele finale urmând să fie afişate în data de 29 iulie.

Prorectorul USV a subliniat că taxa de înscriere la admitere este de 125 de lei pentru fiecare program de studiu, însă există facultăţi unde această taxă se aplică pentru mai multe programe de studiu sau facultăţi la care taxa de înscriere pentru un program de studiu este 125 de lei, iar pentru mai multe programe de studiu este de maximum 200 de lei.

Diaconu a spus că taxa de înmatriculare este de 125 de lei, iar taxele de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă sunt cuprinse între 2850 şi 2950 de lei pe an pentru cele mai multe programe de studii, dar sunt şi alte programe unde taxele de şcolarizare sunt mai mari, respectiv la Balneofiziokinetoterapie şi recuperare unde taxa de şcolarizare este de 3.700 de lei, la Nutriţie şi Dietetică- 3.400 de lei, la Inginerie Alimentară- 3.000 de lei sau la Calculatoare- 3.300 de lei.

La studiile universitare de masterat taxele de şcolarizare sunt de 3.000 de lei pe an, în timp ce la studiile de doctorat taxele de şcolarizare sunt de 4.500 de lei pe an.

El a precizat că toate datele despre modalitatea de admitere, regulament, taxele de înscriere, taxele de înmatriculare şi de şcolarizare, cele privind calendarul admiterii, precum şi numărul de locuri pe programe de studii sunt publicate pe site-ul instituţiei academice sucevene.

(Liliana Bujdei)