A fost instituit sistemului national de coordonare a afacerilor europene


Intră acum și în grupul de

Guvernul a aprobat, în ultima sedinta, instituirea sistemului national de coordonare a afacerilor europene, în vederea participarii României la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de Presa al Guvernului. Coordonarea procesului de luare a deciziilor si adoptare a pozitiilor României pe problematica afacerilor europene se va face la nivelul Guvernului României, Consiliului pentru afaceri europene, Comitetului de coordonare a afacerilor europene, Grupurilor de lucru ale sistemului national de coordonare.

Institutiile guvernamentale cu atributii în procesul de luare a deciziilor si adoptare a pozitiilor României pe problematica afacerilor europene sunt Departamentul pentru Afaceri Europene, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei si Finantelor, precum si celelalte ministere si institutii pe domenii specifice sectoarelor lor de activitate.

Pregatirea, formularea, adoptarea si sustinerea pozitiei promovate de România în cadrul Consiliului Uniunii Europene si al structurilor de lucru ale acestuia se vor realiza în conditiile prevazute de actul normativ adoptat de Guvern, prin care se instituie  sistemul national de coordonare a afacerilor europene.

Consiliul pentru afaceri europene se constituie ca structura distincta, fara personalitate juridica, în subordinea directa a Primului-ministru, pentru a asigura convergenta directiilor politice, la nivelul Guvernului, în procesul de gestionare a afacerilor europene. Consiliul se reuneste lunar sau ori de câte ori este necesar si are ca atributii principale analizarea problematicii generale de pe agenda europeana si stabilirea prioritatilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

În scopul asigurarii coordonarii inter-ministeriale a procesului de formulare a politicilor si strategiilor din domeniul afacerilor europene se constituie Comitetul de coordonare a afacerilor europene, format din reprezentanti ai ministerelor sau ai altor institutii ale administratiei publice centrale, la nivel de secretar de stat sau asimilati ai acestora, cu atributii în domeniul afacerilor europene. Comitetul de coordonare, prezidat de secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene si co-prezidat de secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul MAE, se reuneste saptamânal si pregateste pozitia României pentru reuniunile Consiliului European, ale Consiliului Uniunii Europene si ale Comitetului Reprezentantilor Permanenti (COREPER).

Grupurile de lucru ale sistemului national de coordonare sunt constituite din reprezentantii ministerelor si ai celorlalte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale cu responsabilitati în domeniu. Ele analizeaza proiectele de pozitie elaborate de catre ministere si de catre celelalte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale pentru problematica din responsabilitate, propun pozitii cu privire la problematica analizata care urmeaza sa fie sustinute de catre reprezentantii români la nivel comunitar, pregatesc si urmaresc îndeplinirea sarcinilor provenind din statutul României de membru al Uniunii Europene, monitorizeaza si analizeaza evolutia politicilor comunitare.

Pentru a-si asigura o prezenta activa la reuniunile Consiliului European, Consiliului Uniunii Europene, structurilor sale de lucru si ale celorlalte institutii europene, precum si pentru pregatirea, formarea si adoptarea pozitiilor care sa fie promovate de tara noastra la nivelul acestor institutii, România trebuie sa-si defineasca si sa consolideze un mecanism institutional puternic si unitar, care sa permita formularea si sustinerea rapida si corecta a pozitiilor si intereselor nationale la nivel comunitar.

O prima etapa în acest sens a constituit-o adoptarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 133/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1042 din 28 decembrie 2006, prin care a fost înfiintat Departamentul pentru Afaceri Europene, structura cu personalitate juridica în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, subordonata Primului-ministru, responsabila cu coordonarea la nivel national a afacerilor europene.


Intră acum și în grupul de