Concurs pentru finantarea filmelor documentare si de animatie


Intră acum și în grupul de

Concursul pentru finantarea proiectelor cinematografice, finantat prin Centrul National al Cinematografiei, va avea atât o categorie pentru filmele documentare, cât si pentru filmele de animatie, conform ordonantei de urgenta adoptate de Guvern în sedinta de miercuri.

Actul normativ, care modifica si completeaza OUG 39/2005 privind cinematografia, modifica si modul de selectie a componentei comisiilor de selectie a proiectelor cinematografice. Acesta se stabileste prin decizia directorului general al Centrului National al Cinematografiei, dupa consultarea uniunilor si asociatiilor din domeniul industriei cinematografice.

Din totalul fondurilor alocate pentru concursului de proiecte cinematografice, organizat de Centrul National al Cinematografiei,  se va aloca un cuantum minim de 15 la suta pentru filmele de lung metraj de fictiune, de debut, minimum 5 la suta pentru filmele de scurt mesaj de fictiune, minimum 10 la suta pentru filmele documentare si minimum 10 la suta pentru filmele de animatie.

Alte modificari privesc solutionarea contestatiilor rezultatelor concursului.  

Astfel, nerespectarea procedurilor privind acordarea creditului direct pentru productie si dezvoltare de proiect poate fi contestata, în termen, de 30 de zile de la anuntarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Centrul National al Cinematografiei. Directorul general al CNC va numi, prin decizie, o comisie de solutionare a contestatiilor, formata din 5 membri.

O alta modificare vizeaza reorganizarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor „RomâniaFilm” Bucuresti în societate comerciala pe actiuni, prin hotarâre a Guvernului, la initiativa Ministerului Culturii si Cultelor. Patrimoniul societatii se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor „RomâniaFilm”, inclusiv a bunurilor proprietate privata a statului, aflate în administrarea regiei.

Pâna la reorganizarea Regiei „RomâniaFilm” Bucuresti în societate comerciala, dar nu mai târziu de data de 31 august 2008, salile si gradinile de spectacol cinematografic, împreuna cu terenurile aferente acestora, pot fi trecute din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei „RomâniaFilm” Bucuresti în domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si în administrarea autoritatilor publice locale prin hotarâre a Guvernului, cu obligatia pastrarii obiectului de activitate.


Intră acum și în grupul de