Au fost aprobate modalitatea de calcul a contributiei la asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale


Intră acum și în grupul de

Guvernul a adoptat în sedinta de miercuri, printr-o Hotarâre, normele metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Modificarea normelor de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale a fost decisa în conditiile în care limitele cotelor de contributie pentru anul 2008 au fost stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat între 0,4% – 2% din baza lunara de calcul corespunzatoare lunii anterioare perioadei de plata. Pentru anul 2007, nivelul acestor cote de contributie a fost de la 0,4% la 3,6%. De asemenea, modificarea acestor norme a fost impusa si de actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala prin Ordinul nr. 337/2007 al Presedintelui National de Statistica, care a intrat in vigoare cu 01.01.2008 si care stabileste numarul de clase CAEN la 615, fata de 512 din clasificarea anterioara.

Potrivit actului normativ, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata lunar de angajatori se calculeaza în functie de clasa si tariful de risc de accidentare în munca si de îmbolnavire profesionala specifice sectorului de activitate din care face parte angajatorul.

Tariful minim de risc corespunde clasei de risc 1, iar tariful maxim de risc corespunde clasei de risc 20. Fiecarei clase de risc îi corespunde un tarif de risc, respectiv cota de contributie, care are valoarea cuprinsa între 0,4 si 2%, aplicata asupra bazei lunare de calcul.

De exemplu, extractia carbunelui superior este clasificata drept o activitate cu tarif de risc crescut, de 1.513, comparativ cu activitatea de comert cu amanuntul al textilelor, îmbracamintei si încaltamintei, care are o activitate clasificata cu tarif de risc de 0.400.

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de fiecare angajator se determina ca procent din baza lunara de calcul, prin înmultirea acesteia cu tariful de risc. La stabilirea claselor si tarifelor de risc s-au utilizat datele statistice furnizate de Inspectia Muncii, Institutul de Sanatate Publica, Institutul National de Statistica si Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale.

Termenul de declarare si de plata a acestei contributii este pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.


Intră acum și în grupul de