LICITATIE DE MASA LEMNOASA FASONATA SI APROPIATA LA DRUM AUTO

                              Directia Silvica Suceava
cu sediul în Suceava, b-dul 1 Mai, nr.6, telefon 0230/217685, fax.0230/521783
                            anunta organizarea unei:

LICITATII DE MASA LEMNOASA FASONATA SI APROPIATA LA DRUM AUTO CU TERMENE DE ACHITARE SI RIDICARE CONFORM ESALONARILOR DIN CONTRACTELE DE PRESTARI SERVICI (EXPLOATARE) ÎNCHEIATE SI POTRIVIT ART. 26 DIN H.G. 85 DIN 29.01.2004, CU MODIFICARILE ULTERIOARE
                                           si anume:

– lemn rotund rasinoase pentru cherestea             –  65802  mc    
– lemn rotund fag pentru cherestea                        –    7292  mc               
– lemn rotund stejar pentru cherestea                    –        66  mc                  
– lemn rotund paltin pentru cherestea                     –      424 mc
– lemn rotund frasin pentru cherestea                     –        26  mc
– lemn rotund cires pentru cherestea                       –          1 mc
– lemn rotund carpen pentru cherestea                   –      689  mc   
– lemn rotund ulm pentru cherestea                         –         14 mc
– lemn rotund jugastru pentru cherestea                 –         33 mc
– lemn rotund mesteacan pentru cherestea             –         10 mc
– lemn rotund  plop pentru cherestea                       –         19 mc                      
– lemn rotund  tei pentru cherestea                          –      149  mc
– lemn rotund anin pentru cherestea                        –          40 mc
– lemn rotund rasinoase  pentru celuloza                 –      8162 mc
– lemn rotund fag pentru celuloza                             –            2 mc
– lemn rotund diverse tari pentru celuloza                –            3 mc
– lemn rotund rasinoase pentru constructii               –        116 mc                                       
– lemn rotund fag pentru constructii                          –          81 mc
– lemn rotund  diverse tari pentru constructii            –        164 mc    
– lemn subtire rasinoase                                           –        804 mc
– lemn subtire fag                                                      –        634 mc
– lemn subtire diverse tari                                         –          87 mc
– lemn subtire diverse moi                                         –          12 mc
– lemn de foc rasinoase                                             –    20419 mc
– lemn foc fag                                                             –     7752 mc
– lemn foc diverse tari                                                –       647 mc
– lemn foc diverse moi                                                –       338 mc

TOTAL GENERAL                                                         – 113430 mc                      

Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare si se va desfasura în ziua de 27 februarie 2008 ora 9, la sediul Directiei Silvice Suceava.
Ordinea ocoalelor silvice la licitatie este urmatoarea: Crucea, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Cîrlibaba, Pojorâta, Vama, Moldovita, Stulpicani, Gura Humorului, Marginea, Putna, Falcau, Brodina, Malini si Falticeni.
Cantitatile de masa lemnoasa oferite la licitatie pe partizi, sortimente si ocoale silvice, cât si preturile de pornire la licitatie vor fi puse la dispozitia agentilor economici prin Biroul Comercial – Productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, precum si la sediul ocoalelor silvice începând cu data de 15 februarie 2008. De asemenea, listele de licitatie se pot consulta si pe internet pe site-ul Directiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (optiunea “licitatii”).

Preselectia si înscrierea la licitatie a agentilor economici va avea loc în zilele de 22 februarie  2008, între orele 8-14 si 25 februarie 2008, între orele 8-16, ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator pe anul 2008 cu privire la structura actionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Judetean, Scrisoarea de bonitate financiara eliberata de banca si CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA PENTRU DATORIILE LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT.
Masa lemnoasa ramasa neadjudecata la licitatia din 27 februarie 2008 va face obiectul unei noi la licitatii care se va anunta ulterior în presa.
 Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, int. 116 sau 0230/521641.