Registre pentru evidenta declaratiilor de avere si de interese

Guvernul a aprobat miercuri, printr-o Hotarâre, modelele Registrului declaratiilor de avere si al Registrului declaratiilor de interese, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului. Cele doua tipuri de registre vor fi utilizate pentru pastrarea evidentei declaratiilor de avere si de interese ale persoanelor care au obligatia de a depune, potrivit legii, acest tip de documente.

Potrivit Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, persoanele desemnate sa implementeze prevederile legale privind declaratiile de avere si interese, au obligatia de a le evidentia în registre speciale, cu caracter public, al caror model se stabileste prin Hotarâre de Guvern.

Registrele vor contine date precum: numarul de înregistrare al declaratiei de avere, data depunerii – anul, luna si ziua – numele si prenumele declarantului, functia detinuta, actul de identitate, precum si daca vor interveni schimbari în declaratia de avere/interese.

Actul normativ aprobat miercuri, stabileste ca registrele declaratiilor de avere, respectiv de interese vor avea dimensiunile de 210×297 landscape si vor contine câte 50 de file, respectiv 100 de pagini. Coperta Registrului declaratiilor de avere va fi de culoare rosie, cea a Registrului declaratiilor de interese va avea culoarea albastra, textul de pe copertile celor doua tipuri de registre urmând sa fie tiparit cu litere de culoare alba.

Potrivit Legii nr. 144/2007, declaratiile de avere si cele de interese se depun dupa cum urmeaza:

a) Presedintele României, consilierii prezidentiali si consilierii de stat – la persoana desemnata de seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale;

b) presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii – la persoana desemnata de secretarul general al Camerei din care acestia fac parte;

c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat si asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru – la persoana desemnata de secretarul general al Guvernului;

d) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorii, procurorii, asistentii judiciari si magistratii-asistenti – la persoana desemnata de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii;

e) membrii Consiliului National de Integritate, precum si presedintele si vicepresedintele ANI – la persoana desemnata de secretarul general al Senatului;

f) consilierii judeteni si consilierii locali, precum si primarii si viceprimarii – la persoana desemnata de secretarii unitatilor administrativ-teritoriale respective;

g) prefectii si subprefectii – la persoana desemnata de secretarul cancelariei prefectului;

h) alte categorii de persoane prevazute de lege – la persoana desemnata de seful compartimentului de resurse umane sau, dupa caz, de seful secretariatului din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau unitatilor din care fac parte.