Anunt de participare

 Autoritatea finantatoare: Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792, cu sediul în municipiul Suceava, Bdul 1 Mai nr. 5A, cod postal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593, organizeaza în data de 18.03.2008, ora 14, selectie publica de proiecte în vederea atribuirii urmatoarelor contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice:

1.    Sustinere program muzical saptamânal în Parcul Central al municipiului Suceava;
2.    Sustinerea rugby-ului sucevean;
3.    Sustinerea handbalului sucevean;
4.    Sustinerea boxului sucevean;
5.    Sustinerea volei-ului sucevean;
6.    Sustinerea hochei-ului sucevean;
7.    Sustinerea baschetului sucevean;
8.    Sustinerea înotului sucevean;
9.    Sustinerea atletismului sucevean;
10.    Sustinerea activitatii sportive lupte greco-romane;
11.    Alte ramuri sportive;
12.    Sustinerea altor activitati care se desfasoara în municipiul Suceava.                   

 Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 17.03.2008, ora 14. Autoritatea finantatoare accelereaza aplicarea procedurii de selectie de proiecte motivat de prejudiciul ce s-ar aduce imaginii municipalitatii în cazul în care aceste activitati de interes comunitar nu ar demara sau respectiv, nu s-ar desfasura la începutul lunii aprilie 2008.
Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile.

Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care întrunesc urmatoarele criterii de selectionare:

a)    proiectele sunt de interes public local;
b)    este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin:
–    experienta în domeniul administrarii altor programe si proiecte similare;
–    caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectelor (cetatenii, comunitatea);
–    capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la nivelul propus;
–    experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz.
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte se pune la dispozitia celor interesati la sediul municipiului Suceava, bdul. 1 Mai nr.5A, camera 14, Birou Buget. Anuntul de participare la selectia publica de proiecte în vederea atribuirii de contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice a fost publicat în M.O. nr. 94 din 5.02.2008.

      
  

 

loading...