Strategia de dezvoltare pana in 2013 va fi supusa dezbaterii publice de CJ Suceava

Presedintele Consiliului Judetean, Gavril Mîrza, a anuntat ca de luni, strategia de dezvoltare economica si sociala a judetului pâna în 2013 va fi supusa dezbaterii publice. Mai exact, strategia va fi postata pe site-ul institutiei, în vederea consultarii publice, dupa care va fi supusa aprobarii Consiliului Judetean.

Gavril Mîrza mentioneaza ca obiectivul general al strategiei este atingerea unei dezvoltari economice si sociale durabile, care sa duca pe termen lung la cresterea nivelului de trai al populatiei si pozitionarea judetului Suceava pe un loc onorabil în ceea ce priveste nivelul de dezvoltare.

Documentatia cuprinde programe pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport, consolidarea mediului de afaceri prin cresterea competitivitatii si eficientei microîntreprinderilor si IMM-urilor, dezvoltarea si consolidarea mediului rural în vederea cresterii nivelului de trai al locuitorilor, îmbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si serviciilor sociale, dezvoltarea infrastructurii din învatamânt si din domeniul culturii, sustinerea tinerei generatii prin armonizarea politicilor judetene si locale cu cele guvernamentale, realizarea de investitii si diversificarea ofertei de servicii turistice în vederea valorificarii potentialului judetean din domeniul turismului si modernizarea administratiei publice.

Gavril Mîrza precizeaza ca implementarea strategiei presupune cooperare între toti actorii locali, respectiv administratia publica locala, institutii descentralizate si deconcentrate de la nivelul judetului, agenti economici, organizatii neguvernamentale si societatea civila, precum si o strânsa colaborare cu alti parteneri  din tara si din strainatate.

În ceea ce priveste scopul pe termen scurt al strategiei, acesta este de a pune la dispozitia Consiliului Judetean, a Consiliilor Locale si a celorlalte institutii din judet, un instrument de lucru care sa faciliteze dezvoltarea, promovarea si implementarea unor proiecte, ce vor contribui la dezvoltarea durabila a judetului Suceava. 

loading...