Directorii de școli din județul Suceava ce au promovat concursul, numiți în funcții de conducerea ISJ. Ei vor semna contracte de management financiar-administrativ și educațional pentru 4 ani

Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava va valida, vineri, rezultatele finale ale Concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, iar cei 173 de candidaţi declaraţi promovaţi urmează să fie numiţi în funcţii pentru o perioadă de 4 ani.

Conform situaţiei prezentate de MENCŞ privind rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţi de învăţământ preuniversitar, în judeţul Suceava au fost scoase la concurs 214 posturi de director pentru care s-au înscris 232 de candidaţi şi 70 de posturi de director adjunct pentru care s-au înscris 77 de candidaţi.

În urma soluţionării contestaţiilor, potrivit rezultatelor finale, în judeţul Suceava au fost ocupate prin concurs135 de posturi de director şi 79 au rămas neocupate, precum şi 38 de posturi de director adjunct, iar 32 au rămas neocupate.

Din totalul celor 135 de posturi de director ocupate prin concurs, 123 de candidaţi care au mai ocupat funcţia de director în aceeaşi unitate, cinci candidaţi au mai ocupat funcţia de director adjunct în aceeaşi unitate de învăţământ, iar alţi cinci candidaţi sunt cadre didactice din aceeaşi unitate de învăţământ, care anterior concursului nu au ocupat funcţii de conducere, în timp ce doi candidaţi care au promovat acest concurs provin din altă unitate de învăţământ şi nu au ocupat funcţia de director sau director adjunct.

Din totalul celor 38 de posturi de director adjunct ocupate prin concurs, 35 de candidaţi au mai ocupat funcţia de director adjunct în aceeaşi unitate de învăţământ, iar 3 candidaţi sunt cadre didactice din aceeaşi unitate de învăţământ, dar care nu au deţinut funcţii de conducere anterior organizării concursului.

Potrivit MENCŞ,  toţi candidaţii care au promovat acest concurs vor încheia “un contract de management administrativ-financiar cu președintele consiliului județean/primarul/primarul general al municipiului București și un contract de management educațional cu inspectorul școlar general”.

“Contractele de management administrativ-financiar și contractele de management educațional se încheie pe o perioadă de 4 ani pentru persoanele care au mai mult de 4 ani până la împlinirea vârstei legale de pensionare. În situația în care există persoane care au mai puțin de 4 ani până la împlinirea vârstei legale de pensionare, documentele sus-menționate se încheie până la data îndeplinirii condițiilor legale de pensionare și pot fi prelungite prin act adițional pe perioada menținerii ca titular în funcția didactică peste vârsta de pensionare, în condițiile legii. Persoanele care au împlinit deja vârsta de pensionare vor semna contractele de management administrativ-financiar și contractele de management educațional pentru perioada în care-şi vor păstra statutul de titular în învăţământul preuniversitar. Numirea în funcțiile de director și de director adjunct pentru unitățile de învățământ de stat, ca urmare a promovării concursului, se realizează prin decizie a inspectorului școlar general, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la validarea rezultatelor concursului”, precizează MENCŞ.

Sursa citată menţionează că pe 21 decembrie, inspectoratele școlare județene vor emite deciziile de încetare a detașării în interesul învățământului pentru directorii în funcție la acest moment, începând cu data de 9 ianuarie 2017, iar în paralel  vor fi emise și deciziile de numire pentru funcțiile de director/director adjunct, începând cu data de 9 ianuarie 2017, pentru candidații care au promovat concursul.

Totodată, vor fi aprobate deciziile de numire prin detașare în interesul învățământului până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2016-2017, pentru cele 111 posturi de director şi director adjunct rămase vacante după validarea rezultatelor finale.

În conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a acestui concurs,  în funcțiile de director şi director adjunct rămase vacante “nu vor fi numite persoanele care până la organizarea concursului au ocupat poziții de director sau de director adjunct în unitatea de învățământ respectivă și nu au participat la concurs, respectiv persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise”.

(Liliana Bujdei)