MDLPL a lansat masura 5.1 din cadrul axei “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” prin POR

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a lansat cererea deschisa de proiecte pentru axa prioritara 5 “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” a REGIO – Programul Operational Regional, domeniul major de interventie 5.1 – „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”. Proiectele eligibile în cadrul acestui domeniu, vizeaza restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural mondial si modernizarea infrastructurilor conexe; restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural national si modernizarea infrastructurii conexe, cu potential turistic important în vederea introducerii lor în circuitul turistic; restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.

Alocarea financiara indicativa pentru domeniul major de interventie 5.1 “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” este de 235.396.905 Euro, din care 200.087.369 Euro contributie FEDR si 35.309.536 Euro contributie nationala (din surse publice). Beneficiarii eligibili în cadrul acestui domeniu major de interventie sunt autoritati ale administratiei publice locale, autoritati ale administratiei publice centrale, ONG, unitati de cult, parteneriat între autoritati ale administratiei publice locale, parteneriat între autoritati ale administratiei publice locale si autoritatea administratiei publice centrale, parteneriat între autoritati ale administratiei publice locale sau autoritatea administratiei publice centrale si culte religioase, parteneriat între autoritati ale administratiei publice locale si ONG. Astfel, cele opt Agentii pentru Dezvoltare Regionala pot primi cereri de finantare, care pot fi depuse continuu, pâna la contractarea integrala a fondurilor alocate.

loading...