LICITATIE DE MASA LEMNOASA FASONATA SI APROPIATA LA DRUM AUTO

                              Directia Silvica Suceava
cu sediul în Suceava, b-dul 1 Mai, nr.6, telefon 0230/217685, fax.0230/521783

                            anunta organizarea unei:

 

LICITATII DE MASA LEMNOASA FASONATA SI APROPIATA LA DRUM AUTO

                                           si anume:

I.                   MASA LEMNOASA FASONATA

– lemn rotund de rasinoase pentru cherestea       –  24735 mc   

– lemn rotund de fag pentru cherestea                –   6627  mc              

– lemn rotund de stejar pentru cherestea             –      293  mc                 

– lemn rotund de paltin pentru cherestea             –       178 mc

– lemn rotund frasin pentru cherestea                  –           6 mc

– lemn rotund de cires pentru cherestea               –        13 mc

– lemn rotund de carpen pentru cherestea           –    1257  mc         

– lemn rotund mesteacan pentru cherestea            –          2 mc

– lemn rotund de jugastru pentru cherestea            –        19 mc

–  lemn rotund de plop pentru cherestea                –         30 mc                     

–         lemn rotund de anin pentru cherestea                –        92 mc

–         lemn rotund rasinoase  pentru celuloza            –    6737  mc

–         lemn despicat rasinoase pentru celuloza            –       63 mc

–         lemn rotund fag pentru celuloza                         –        6 mc

–         lemn despicat rasinoase pentru celuloza             –    117 mc

–         lemn rotund diverse tari pentru celuloza             –     22 mc

–         lemn despicat diverse tari pentru celuloza             –     30 mc

–         lemn rotund diverse moi pentru celuloza             –       6 mc

–         lemn rotund rasinoase pentru constructii              –     53 mc                                      

–         lemn rotund fag pentru constructii                        –     46 mc

–         lemn rotund  diverse tari pentru constructii           –   183 mc                                   

–         lemn rotund  diverse moi pentru constructii           –    27 mc

–         lemn subtire rasinoase                                           –    583 mc

–         lemn subtire fag                                                      –   120 mc

–         lemn subtire diverse tari                                         –     32 mc

–         lemn foc rasinoase                                               –  18470 mc

–         lemn foc fag                                                          –     474 mc

–         lemn foc diverse tari                                            –    760 mc

–         lemn foc diverse moi                                           –    310 mc

 
TOTAL MASA LEMNOASA  FASONATA             –   61298 mc                                    

 
II.                 MASA LEMNOASA DIN CONFISCARI

– lemn rotund rasinoase pentru cherestea                  –   77,270 mc

– lemn rotund rasinoase pentru celuloza                   –     4,970 mc

– lemn foc rasinoase                                                – 1127,280 mc

–         cherestea rasinoase                                              –    29,893 mc

–         grinzi rasinoase                                                    –    13,000 mc
TOTAL MASA LEMNOASA DIN CONFISCARI   –  1252,383 mc

 

TOTAL GENERAL                                                    –  62550,383 mc

 

Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare si se va desfasura în ziua de 9 aprilie2008 ora 9, la sediul Directiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitatie este urmatoarea: Brosteni, Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Breaza, Pojorâta, Vama, Moldovita, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcau, Brodina, Malini, Falticeni, Dolhasca, Patrauti, Adâncata.

Cantitatile de masa lemnoasa oferite la licitatie pe partizi, sortimente si ocoale silvice, cât si preturile de pornire la licitatie vor fi puse la dispozitia agentilor economici prin Biroul Comercial – Productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, precum si la sediul ocoalelor silvice începând cu data de 28 martie 2008. De asemenea, listele de licitatie se pot consulta si pe internet pe site-ul Directiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (optiunea “licitatii”).

Preselectia si înscrierea la licitatie a agentilor economici va avea loc în zilele de 4 aprilie 2008 între orele 9-14,30, respectiv 7 aprilie 2008, între orele 9-16, ocazie cu care fiecare agent economic va depune copii legalizate la notariat dupa Certificatul constatator pe anul 2008 cu privire la structura actionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Judetean, Scrisoarea de bonitate financiara eliberata de banca si CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA PENTRU DATORIILE LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata la licitatia din 9 aprilie 2008 va fi oferita din nou la licitatie la o data care se va anunta în presa.
 Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, int. 116 sau 0230/521641.