LICITATIE DE MASA LEMNOASA FASONATA SI APROPIATA LA DRUM AUTO

        DIRECTIA SILVICA SUCEAVA

 

cu sediul în Suceava, Bdul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunta organizarea unei

                        LICITATII

DE MASA LEMNOASA FASONATA SI APROPIATA LA DRUM AUTO, ESTIMATA DUPA PREVEDERILE APV, CU TERMENE DE ACHITARE SI RIDICARE CONFORM ESALONARILOR DIN CONTRACTELE DE PRESTARI SERVICII (EXPLOATARE) ÎNCHEIATE SI POTRIVIT ART.26 DIN H.G.85 DIN 29.01.2004, CU MODIFICARILE ULTERIOARE

      Masa lemnoasa ce face obiectul licitatiei este cea ramasa neadjudecata de la licitatia din data de 27 februarie 2008 si cantitatea de 49,70 mc placaj fag de la ocolul silvic Gura Humorului, provenit din confiscari.

      Licitatia va fi publica deschisa, cu strigare si se va desfasura în ziua de 2 aprilie 2008, ora 9 la sediul Directiei Silvice Suceava

      Ordinea ocoalelor silvice la licitatie este urmatoarea: Falticeni, Malini, Brodina, Falcau, Putna, Marginea, Gura Humorului, Stulpicani, Moldovita, Vama, Pojorâta, Cârlibaba, Iacobeni, Dorna Candrenilor si Crucea.

      Cantitatile de masa lemnoasa oferite la licitatie pe partizi, sortimente si ocoale silvice, cât si preturile de pornire la licitatie vor fi puse la dispozitia agentilor economici prin Biroul Comercial-Productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, precum si la sediul ocoalelor silvice, începând cu data de 24 martie 2008. De asemenea listele de licitatie se pot consulta si pe internet pe site-ul Directiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (optiunea “licitatii”).

      Mentionam faptul ca aceste cantitati, pe partizi, sunt estimate dupa prevederile actelor de punere în valoare si vor fi puse la dispozitie functie de derularea contractelor de prestari servicii (exploatare), pentru acestea.

      Preselectia  si înscrierea la licitatie a agentilor economici va avea loc în zilele de 28 martie 2008, între orele 8-14 si 31 martie 2008, între orele 8-16, ocazie cu care fiecare agent economic va depune copii legalizate la notariat dupa Certificatul constatator pe anul 2008 cu privire la structura actionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Judetean, Scrisoarea de bonitate financiara eliberata de banca si CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA PENTRU DATORIILE LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT.

      Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.