Licitatie pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile (hribi, galbiori si ghebe), in data de 2 iunie 2008, intre orele 8-10,


Intră acum și în grupul de

Directia Silvica Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.6 anunta pentru ziua de 2 iunie 2008, ora 10, organizarea unei
                  L I C I T A T I I

la sediul unitatii, pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile (hribi, galbiori si ghebe) în sezonul 2008, din fondul forestier proprietate publica a statului.
În data de 2 iunie 2008, între orele 8-10, se organizeaza
                                P R E S E L E C T I A

firmelor specializate în achizitia si desfacerea ciupercilor comestibile.

          La preselectie firmele vor prezenta urmatoarele documente:

·         Statutul societatii, certificatul de înregistrare (copii);

·         Situatia dotarii tehnico-materiale, (baze de productie si prelucrare, mijloace de transport specializate, etc.);

·         Adeverinta din care sa rezulte ca nu au datorii sau litigii cu directiile silvice cu care au lucrat în anul 2007;

·         Certificat constatator eliberat de Oficiul  Registrului Comertului în anul 2008 cu privire la structura actionariatului;

·         Certificat (scrisoare) de bonitate financiara eliberat de banca.

Firmele care nu si-au achitat integral datoriile catre Directia Silvica Suceava ori catre alte directii silvice din structura RNP, în anul 2007, nu vor fi admise la licitatie.

Cantitatile de ciuperci pe ocoale silvice si specii sunt trecute în caietul de sarcini.

Licitatia va fi PUBLICA, DESCHISA, CU STRIGARE.

Cantitatile de ciuperci comestibile ramase neadjudecate la licitatie vor fi oferite pentru NEGOCIERE în data de 2 iunie 2008, dupa terminarea licitatiei.

Caietul de sarcini privind licitatia se pune la dispozitia celor interesati începând cu data de 26.05.2008.

Relatii suplimentare la Biroul productie, telefon 0230/217685, interior 116, 0745-169111.


Intră acum și în grupul de