În județul Suceava s-au retrocedat, în 2016, suprafețe care totalizează 210 hectare de terenuri, marea majoritate fiind pădure

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor s-a întrunit în 2016  într-un număr de 11 ședințe fiind adoptate 322 de hotărâri pentru o suprafață totală de 210,89 ha teren din care: 18,17 ha agricol și 192,72 ha forestier, potrivit unui raport prezentat de prefectul Constantin Harasim.

Astfel, în anul 2016, au fost întocmite şi supuse analizei Comisiei judeţene de fond funciar Suceava, un număr de 95 informări şi analize, pe probleme punctuale care au vizat dificultăți ivite în activitatea de retrocedare în materie de fond funciar.

Tot în aplicarea legilor fondului funciar, au fost emise un număr de 40 ordine prin care s-a constituit dreptul de proprietate pentru teren aferent curţi construcţii şi au fost verificate în vederea avizării de către prefect, un număr de 779 documentaţii înaintate de OCPI Suceava, în vederea emiterii titlului de proprietate pentru terenuri solicitate de proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate.

De asemenea, au fost constituite un număr de 110 comisii locale de fond funciar din totalul de 114, prin emiterea și s-a refăcut şi reaprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Suceava.

O problemă ce a făcut obiectul activităţilor desfăşurate în anul 2016, a reprezentat-o identificarea necesarului de teren agricol pentru care se va face solicitare la ANRP pentru promovarea unui proiect de HG privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea ADS în domeniul privat al statului, la dispoziţia comisiilor locale, conform prevederilor Legii nr. 165/2013 cu modificările ulterioare. Lucrarea este în lucru, dat fiind datele comunicate de către comisiile locale, care nu sunt conforme, menționează prefectul. (N.B.)