Peste 800 de contravenţii au fost aplicate în domeniul silvic în anul 2016 de inspectorii Gărzii Forestiere Suceava pe întreaga zonă de competenţă din cinci judeţe

Inspectorii Gărzii Forestiere Suceava, ce cuprinde judeţele Neamţ, Iaşi, Bacău, Botoşani şi Suceava, au aplicat în cursul anului 2016 un număr de 842 de contravenţii în domeniul silvic, cele mai multe, 400, fiind aplicate în urma controalelor efectuate la instalaţiile de debitat lemn şi la depozite.

Inspectorul şef al Gărzii Forestiere Suceava, ing.Mihai Găşpărel, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă că în cursul anului trecut au fost aplicate 184 de contravenţii în valoare de 102 500 de lei pentru neasigurarea pazei pădurilor.

El a spus că pe zona de competenţă a Gărzii Forestiere Suceava suprafaţa pădurilor administrate este de 1 477 000 de hectare de fond forestier, iar suprafaţa de pădure neadministrată este de 72 666 de hectare.

Găşpărel a explicat că suprafaţa de pădure neadministrată cuprinde terenuri forestiere retrocedate, iar în cele mai multe cazuri proprietarii acestora fie au decedat, fie nu a fost efectuată succesiunea, fie proprietarii sunt plecaţi în străinătate şi de aceea această suprafaţă intră în categoria zonelor de risc.

Inspectorul şef al Gărzii Forestiere Suceava a mai spus că anul trecut au fost efectuate 160 de controale în domeniul tăierilor şi sustragerilor de arbori în urma cărora au fost constatate 120 de infracţiuni, fiind aplicate 32 de contravenţii pentru tăieri ilegale de arbori cu diamentre mici, iar volumul tăiat ilegal a fost de 23 381 de metri cubi, cu o valoare a pagubelor de 4 780 971 de lei.

El a precizat că au fost aplicate alte 8 contravenţii, cu o valoare de 3000 de lei, pentru păşunat în zone interzise sau pentru amplasarea unor stâni în locuri nepermise.

Găşpărel a menţionat că inspectorii Gărzii Forestiere Suceava au efectuat  414 acţiuni de control pentru verificarea circulaţiei materialului lemnos, majoritatea realizate cu sprijinul IPJ Suceava, în urma cărora au fost aplicate 147 de contravenţii în valoare totală de 376 400 de lei, fiind confiscaţi 1485 de metri cubi de material lemnos.

În domeniul instalaţiilor de debitat material lemnos şi al depozitelor au fost efectuate 861 de acţiuni de control fiind aplicate 400 de contravenţii în valoare de 1 294 000 de lei şi au fost confiscaţi fizic 652 de metri cubi de material lemnos.

Alte 166 de controale au vizat activitatea de exploatare a masei lemnoase, inspectorii Gărzii Forestiere Suceava aplicând 79 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 194 500 de lei.

Găşpărel a arătat că şi în domeniul activităţilor de control cinegetic inspectorii GF Suceava au efectuat, printre altele,  51 de controale în mai multe fonduri cinegetice din judeţele Suceava, Bacău, Neamţ, Botoşani şi Iaşi, 51 de controale privind respectarea clauzelor contractuale de către gestionarii fondurilor cinegetice,  62 de controale ce au vizat respectarea regimului autorizaţiilor de vânătoare, 31 de activităţi pentru prevenirea şi combaterea braconajului, 25 de controale privind evaluarea speciilor de vânat, precum şi 171 de controale privind evaluarea trofeelor recoltate.

El a spus că pentru anul 2017, în funcţie de bugetul alocat, vor fi organizate concursuri pentru angajarea de personal în judeţele Iaşi, Botoşani, Bacău şi Suceava arătând că în prezent la nivelul Gărzii Forestiere Suceava din cele 82 de posturi sunt ocupate doar 64.

În judeţul Suceava volumul arborilor tăiaţi ilegal a scăzut cu 49 la sută în anul 2016 faţă de 2015

Referindu-se la activitatea de control silvic din judeţul Suceava, inspectorul şef al Gărzii Forestiere Suceava a arătat că volumul arborilor tăiaţi ilegal a scăzut cu 49 la sută în anul 2016 faţă de anul 2015, iar numărul contravenţiilor constatate a scăzut de la 1018 în 2015 la 791 în 2016, în timp ce valoarea amenzilor contravenţionale a crescut de la 1 984 805 lei în 2015 la 2 011 800 de lei în anul 2016.

El a mai spus că în urma intensificării şi eficientizării controalelor din anul 2016 s-a constatat o scădere a volumului de masă lemnoasă tăiată ilegal, iar volumul de material lemnos confiscat în urma controalelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi a verificării activităţii operatorilor economici se menţine în 2016 la o valoare aproape egală cu cea din 2015.

“Acest lucru se datorează eficientizării sistemului Radarul pădurilor, volumul de lemn transportat sau comercializat ilegal a scăzut semnificativ”, a explicat Găşpărel arătând că Garda Forestieră Suceava actualizează periodic zonele din judeţul Suceava cu infracţionalitatea silvică cea mai ridicată astfel încât programarea controalelor să reducă riscul apariţiei unor ample tăieri ilegale de arbori.

Găşpărel a menţionat că printre activităţile desfăşurate de inspectorii GF Suceava pe raza judeţului Suceava se numără verificarea şi aprobarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase- 624, analiza documentaţiilor depuse pentru eliberarea dispozitivelor de marcat-43, analiza documentaţiilor depuse pentru eliberarea avizelor pentru certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe- 54, în judeţul Suceava fiind cinci centrale care funcţionează pe biomasă, verificarea devizelor de împăduriri elaborate de ocoalele silvice pentru proprietarii de terenuri forestiere, dar şi inventarierea terenurilor de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, activitate ce se află în curs de desfăşurare, efectuată în baza comunicărilor transmise de primării. (Liliana Bujdei)