Evaluarea trimestriala a medicilor poate aduce modificari salariale

Evaluarea trimestriala a medicilor le-ar putea aduce acestora cresterea sau chiar scaderea salariilor cu pâna la 50 la suta.
Toate acestea sunt stipulate într-un proiect de hotarâre de Guvern elaborat de Ministerul Sanatatii care a fost supus dezbaterii publice. Prin acest proiect, se stabileste procentul concret de majorare sau diminuare a salariilor de baza ale medicilor din unitatile sanitare publice cu paturi.
 
Serviciile medicale spitalicesti contractate cu casa de asigurari de sanatate, indicatorii specifici de performanta asumati de seful de sectie, laborator sau serviciu medical prin contractul de administrare si performanta individuala evidentiata prin numarul si complexitatea cazurilor tratate de fiecare medic în parte, sunt criteriile care vor sta la baza evaluarii medicilor. 
 
Criteriile ce privesc actul medical vor fi avizate de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România. Evaluarea trimestriala a medicilor se face prin acordarea unul punctaj de la 1 la 5 pentru fiecare criteriu, de catre persoanele abilitate. 
 
Proiectul de hotarâre de Guvern care a fost supus dezbaterii publice pâna pe 3 mai a fost publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii, www.msp.ro.

loading...