Cheltuielile salariale la SJU Suceava sunt estimate la aproximativ 57 la sută din bugetul previzionat pentru anul 2017 care se ridică la aproape 200 de milioane de lei


Intră acum și în grupul de

Managerul SJU Suceava, economist Vasile Rîmbu, a declarat că bugetul previzionat al spitalului  pentru anul în curs este de 189. 928. 659 de lei, din care pentru cheltuielile de personal sunt prevăzute 107. 943. 000 de lei, reprezentând 56,84 la sută din bugetul total.

Rîmbu a precizat pentru NewsBucovina  că pentru cheltuielile materiale s-au estimat 58 096 000 de lei, reprezentând 30,59 la sută din bugetul previzionat, pentru cheltuielile de capital 23 824 659 de lei, iar pentru alte cheltuieli 65 000 de lei.

“Trebuie să remarcăm creşterea substanţială a cheltuielilor de personal faţă de anii trecuţi şi astea s-au făcut, se fac şi se vor mai face probabil în detrimentul cheltuielilor materiale şi a celor de capital, dar aceste două categorii de cheltuieli, chiar dacă sunt într-o uşoară scădere, vor fi menţinute şi ţinute la nivelul în care vor fi asigurate medicamentele, materialele sanitare, utilităţile, investigaţiile de orice gen, analizele de laborator, RMN şi angiograf, hrana aferentă bolnavilor”, a explicat Rîmbu.

Referindu-se la cheltuielile de capital, managerul SJU Suceava a spus că pentru anul 2017 sunt vizate investiţii ce presupun construcţii noi, extinderea şi modernizarea unor obiective, dar şi dotarea, în continuare, cu aparatură de performanţă.

El a spus că veniturile SJU Suceava provin din contractele încheiate cu CAS Suceava pentru serviciile medicale spitaliceşti, pentru derularea programelor de sănătate, din  subvenţii din fondul naţional în vederea creşterilor salariale, respectiv de 102 174 665 de lei, reprezentând 67 la sută, din sume primite de la bugetul de stat din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii- 36 501 965 de lei pentru funcţionarea UPU, pentru finanţarea rezidenţilor şi a Serviciului de Medicină Legală.

“În ceea ce privesc sumele primite de la bugetul local, în această fază noi avem prins în buget numai ceea ce s-a angajat Consiliul Judeţean Suceava în fază de proiect – 12 120 0 62 de lei, urmând ca după aprobarea bugetului Consiliului Local Suceava, în cazul în care ceea ce a declarat domnul primar Ion Lungu în presă că va aloca pentru Sănătate, vom face rectificarea în cauză, ştiindu-se că aceasta nu se face decât odată cu virarea efectivă a sumei alocate către spital prin Consiliul Judeţean Suceava”, a precizat Rîmbu adăugând că diferenţa între venituri şi cheltuieli este “asigurată pe disponibilul de început de an al SJU Suceava”.

El a menţionat că faţă de plăţile anilor trecuţi, 2014, 2015, 2016, pentru acest an se remarcă o creştere substaţială a cheltuielilor cu salariile care, în bugetul previzionat pentru 2017, sunt de 107 943 000 de lei şi reprezintă aproximativ 24 milioane de euro, cu peste 35 de milioane de lei mai mult decât în anul 2016.

“În pofida unor nemulţumiri sau comentarii, salariile au crescut considerabil”, a spus Rîmbu arătând că majorările salariale au fost efectuate conform prevederilor legale, dar că s-au asigurat sporuri şi salarii maximale pentru a stimula performanţa profesională a angajaţilor SJU Suceava.

Managerul SJU Suceava a mai spus că şi bugetul propus pentru investiţii în anul 2017 rămâne unul “impresionant”, fiind la cel mai înalt nivel al ultimilor cinci ani. (Liliana Bujdei)

 

 


Intră acum și în grupul de