Stimulente financiare pentru producatorii agricoli ce doresc sa se asocieze la nivel national

Guvernul a adoptat o hotarâre privind aprobarea unei activitati pentru care se acorda sprijin financiar asociatiilor din agricultura în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate acestei activitati.

Hotarârea vizeaza stimularea producatorilor agricoli si a altor parteneri de pe filiera produselor agroalimentare pentru a se asocia în organizatii reprezentative la nivel national care, la rândul lor, sa se afilieze la organizatii profesionale europene, pentru a avea posibilitatea reala de participare la elaborarea si implementarea Politicii Agricole Comune.

Volumul sprijinului financiar necesar aplicarii masurilor este de 600 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2008. Cei 600 mii lei reprezinta sprijinul de 100% din valoarea cotizatiei anuale la organizatiile europene.

Grupurile tinta vizate sunt asociatiile din agricultura constituite în baza Ordonantei Guvernului nu. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii de background

Afilierea la asociatiile de producatori din România la organizatiile profesionale europene este un proces foarte important, deoarece structurile de lucru ale organizatiilor profesionale europene au un cuvânt important de spus în abordarea si elaborarea politicilor agricole de la nivelul Uniunii Europene.

Asociatiile din România nu au puterea financiara sa sustina pe cont propriu costurile de participare la organizatiile Uniunii Europene.

Acordarea sprijinului financiar rezulta în baza protocolului privind conditiile de aderare a delegatiei Federatiei Nationale a Producatorilor Agricoli din România (FNPAR) la Comitetul Organizatiilor Profesionale din Agricultura Uniunii Europene si la Comitetul General al Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeana (COPA – COGECA) încheiat la Bruxelles în 2 octombrie 2007, precum si ca urmare a demersurilor altor asociatii reprezentative de producatori agricoli români, de a participa la organizatii profesionale europene.