Un bloc din Gura Humorului va fi reabilitat cu fonduri guvernamentale

Un numar de 13 blocuri de locuinte, situate în localitati din zone defavorizate, vor fi reabilitate cu fonduri de la bugetul de stat în anul 2008.

Potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Guvernului, Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinte amplasate în localitati din zone defavorizate pentru anul 2008, promovat de Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pe baza datelor furnizate de autoritatile publice locale, include: câte un bloc din localitatile Alesd – judetul Bihor, Rovinari – judetul Gorj, si câte doua blocuri din localitatile Petrosani si Petrila – judetul Hunedoara, Baia Mare – judetul Maramures, Gura Humorului – judetul Suceava, Balan –judetul Harghita.

Programul va fi derulat prin Compania Nationala de Investitii CNI SA, din subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Scopul acestui program este reabilitarea unor blocuri de locuinte situate în localitati din zone defavorizate, unde situatia socio-economica a populatiei s-a degradat datorita restructurarii si/sau închiderii activitatii unitatilor economice de profil.

Masurile speciale de reabilitare a blocurilor de locuinte cuprind interventii la sistemul structural al acestora, precum si la instalatiile si izolatiile termice si hidrofuge aferente.

Criteriile de selectie a blocurilor care vor fi reabilitate în baza acestui program sunt:

    * anul construirii/perioada de proiectare (în ordinea descrescatoare privind vechimea constructiei);
    * regimul de înaltime (în ordinea descrescatoare a numarului de niveluri);
    * existenta unor degradari/avarii vizibile (fisuri, crapaturi, armaturi dezvelite ale elementelor structurale);
    * actiunea unor factori cu consecinte agravante asupra rezistentei, stabilitatii, igienei, sanatatii oamenilor, protectiei mediului, izolatiei termice, hidrofuge si economiei de energie (tasari neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, infiltratii, igrasie etc.);
    * interventii întreprinse asupra sistemului structural al constructiei (începând cu cele la care nu s-au realizat pâna în prezent lucrari de interventie);
    * existenta spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta, la parter (începând cu cele cu mari aglomerari de persoane);

      Criterii sociale:

    * numarul de persoane (în ordinea descrescatoare a numarului de locatari aflati în evidenta în cartea de imobil);
    * numarul locatarilor someri si asistati sociali (în ordinea descrescatoare);
    * nivelul sumelor datorate pentru plata cheltuielilor de întretinere (în ordinea crescatoare a sumelor);
    * acordul proprietarilor/locatarilor privind reabilitarea blocului, exprimat prin hotarârea adunarii generale a acestora.

 
Expertizarea, proiectarea si executia lucrarilor pentru reabilitarea blocurilor de locuinte se subventioneaza din bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si din surse legal constituite.