LICITATIE pentru masa lemnoasa pe picior in volum de 90,2 mii mc, posibilitatea anului 2008


Intră acum și în grupul de

DIRECTIA  SILVICA  SUCEAVA

cu sediul în B-dul 1 Mai, nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, organizeaza o

 

 LICITATIE

 

pentru  masa lemnoasa pe picior în volum de 90,2 mii mc, posibilitatea anului 2008, din fondul forestier de stat si administrat,  în data de 19 mai 2008, ora 9,  la sediul acesteia, pentru ocoalele din subordine si anume: Brosteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Pojorâta, Vama, Moldovita, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Marginea, Putna, Brodina, Malini, Râsca si Adâncata.

 

Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.

 

Cantitatile scoase la licitatie si preturile de începere pe partizi se vor putea consulta la sediul ocoalelor silvice, la sediul Directiei Silvice Suceava si pe internet la adresa www.silvasv.ro (optiunea licitatii pe picior).

Pentru admiterea la licitatie, Directia Silvica Suceava organizeaza o  preselectie la sediul acesteia  în datele de 13-14 mai 2008, între orele 9-15,30.

Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform H.G. nr.85/2004, cu modificarile ulterioare si anume:

·            Solicitarea de participare la preselectie;

·            Certificat de atestare (pentru exploatare) în original si copie, completat la zi;

·            Cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase;

·            Scrisoare de bonitate financiara eliberata de banca –  original sau copie legalizata;

·                Certificatul de atestare fiscala pentru datoriile la bugetul statului – original sau copie legalizata;

·            Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu privire la structura actionariatului societatii – original sau copie legalizata;

·            Situatia la zi a datoriilor catre alte directii silvice unde au exploatat masa lemnoasa;

·             Copie dupa autorizarea de confectionare a ciocanelor de marcat;

·            Copie dupa încheierea de autentificare prin notariat a dispozitivelor de marcat;

·            Copie dupa actele societatii: statut, certificat de înmatriculare, cod fiscal sau cod unic, acte aditionale, pentru firmele noi care nu au depus aceste documente la Biroul comercial-productie.

 

NU VOR FI ADMISI LA LICITATIE AGENTII ECONOMICI CARE:

 

·         Au datorii (indiferent de natura lor) la Directia Silvica Suceava sau la alte directii silvice;

·         Nu au certificatele de atestare a capacitatii de exploatare valabile sau nu sunt completate la zi cu volumele de masa lemnoasa contractate;

·         Societatile comerciale la care sunt asociati sau actionari persoane care au aceste calitati si la alte societati comerciale care au datorii la subunitatile RNP;

·         Se afla în litigiu cu Directia Silvica Suceava sau au adus pagube mari fondului forestier, prin exploatarea masei lemnoase;

·         Nu au respectat prevederile clauzelor contractuale din contractele de vânzare-cumparare încheiate de Directia Silvica Suceava si a dus la rezilierea respectivelor contracte;

·         Nu au depus toata documentatia de preselectie solicitata, nu au participat la preselectie si nu au semnat de primire a caietului de sarcini;

·         Agentii economici care au în structura actionariatului persoane care sunt rude de gradul I cu asociatii sau actionarii unor societati care sunt în litigiu sau au produs pagube Directiei Silvice Suceava.

Agentii economici care îndeplinesc conditiile de participare la licitatie se vor putea înscrie pâna în data de 14 mai 2008, ora 16.

La înscrierea la licitatie se va achita o taxa de participare de 150 lei si garantia aferenta masei lemnoase din partizile pe care agentul economic intentioneaza sa le liciteze, functie de volumul acestora conform prevederilor HG 85/2004, cu modificarile ulterioare. Instrumentele de plata a garantiei vor fi depuse în banca în vederea încasarii. Dupa desfasurarea licitatiei sumele aferente partizilor neadjudecate se vor returna agentilor economici dupa efectuarea operatiunilor bancare.

Conditiile de desfasurare a licitatiilor vor fi aduse la cunostinta agentilor economici si cu ocazia preselectiei prin înmânarea unui caiet de sarcini.
          Alte detalii se pot obtine de la Biroul Comercial?Productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, telefon 0230/217685 – interior 116. 


Intră acum și în grupul de