LICITATIE DE MASA LEMNOASA FASONATA SI APROPIATA LA DRUM AUTO

                              Directia Silvica Suceava
cu sediul în Suceava, b-dul 1 Mai, nr.6, telefon 0230/217685, fax.0230/521783

                            anunta organizarea unei:

 

LICITATII DE MASA LEMNOASA FASONATA SI APROPIATA LA DRUM AUTO

                                           si anume:

I.                   MASA LEMNOASA FASONATA

– lemn rotund de rasinoase pentru cherestea       –  15581 mc   

– lemn rotund de fag pentru cherestea                 –   2164  mc              

– lemn rotund de stejar pentru cherestea             –     108  mc                 

– lemn rotund de paltin pentru cherestea              –      269 mc

– lemn rotund frasin pentru cherestea                   –        19 mc

– lemn rotund de carpen pentru cherestea             –        92 mc         

– lemn rotund mesteacan pentru cherestea            –       13 mc

– lemn rotund de jugastru pentru cherestea            –       11 mc

– lemn rotund de ulm pentru cherestea                    –       13 mc

–  lemn rotund de plop pentru cherestea                  –         62 mc   

– lemn rotund de tei pentru cherestea                      –        68 mc                  

–         lemn rotund de anin pentru cherestea                –        57 mc

–         lemn rotund rasinoase  pentru celuloza              –    6805  mc

–         lemn despicat rasinoase pentru celuloza             –      227 mc

–         lemn rotund diverse tari pentru celuloza              –        3 mc

–         lemn rotund diverse moi pentru celuloza              –       6 mc

–         lemn rotund rasinoase pentru constructii               –     22 mc                                      

–         lemn rotund  diverse tari pentru constructii           –   197 mc                                  

–         lemn rotund  diverse moi pentru constructii           –    65 mc

–         lemn subtire rasinoase                                           –    881 mc

–         lemn subtire fag                                                      –    94 mc

–         lemn subtire diverse tari                                         –     14 mc

–         lemn foc rasinoase                                                  –  17402 mc

–         lemn foc fag                                                            –     619 mc

–         lemn foc diverse tari                                               –      556 mc

–         lemn foc diverse moi                                              –      166 mc

–         cherestea scurta fag                                              –       42 mc

–         deseuri debitare fag                                              –       68 mc

–          

 
TOTAL MASA LEMNOASA  FASONATA             –  45654 mc                                    

 
II.                 MASA LEMNOASA DIN CONFISCARI

– lemn rotund rasinoase pentru cherestea                  –   78,870 mc

– lemn subtire rasinoase                                              –     4,655 mc

– lemn foc rasinoase                                                     –    6,840 mc

– lemn foc diverse tari                                                   –    0,640 mc

–         cherestea rasinoase                                                –    3,987 mc

–         dulapi rasinoase                                                      –    4,890 mc
TOTAL MASA LEMNOASA DIN CONFISCARI       –  99,882 mc

 

TOTAL GENERAL                                                    –  45753,882 mc

 

Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare si se va desfasura în ziua de 16 mai 2008 ora 9, la sediul Directiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitatie este urmatoarea: Brosteni, Crucea,   Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Breaza, Pojorâta, Moldovita, Stulpicani, Marginea, Putna, Râsca, Patrauti si Adâncata.

Cantitatile de masa lemnoasa oferite la licitatie pe partizi, sortimente si ocoale silvice, cât si preturile de pornire la licitatie vor fi puse la dispozitia agentilor economici prin Biroul Comercial – Productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, precum si la sediul ocoalelor silvice începând cu data de 9 mai 2008. De asemenea, listele de licitatie se pot consulta si pe internet pe site-ul Directiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (optiunea “licitatii”).

Preselectia si înscrierea la licitatie a agentilor economici va avea loc în zilele de 13-14 mai 2008 între orele 9-15,30, ocazie cu care fiecare agent economic va depune copii legalizate la notariat sau originale dupa Certificatul constatator pe anul 2008 cu privire la structura actionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Judetean, Scrisoarea de bonitate financiara eliberata de banca si CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA PENTRU DATORIILE LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata la licitatia din 16 mai 2008 va fi oferita din nou la licitatie la o data care se va anunta în presa.

 Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, int. 116 sau 0230/521641.