Declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi incepand cu data de 9 mai 2008.

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunta declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi începând cu data de 9 mai 2008.

Numarul de autorizatii taxi care vor fi atribuite este de 71, având numerele de ordine de la 260 la 330.

Data limita pâna la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedura este 7 iulie 2008.

Lista de asteptare este afisata la sediul Primariei si pe site-ul www.primariasv.ro.

Documentele care trebuie depuse sunt urmatoarele:

a)   cerere de participare la procedura de atribuire – anexa nr.7 la Regulament;

b)    declaratia pe propria raspundere ca detine autorizatie de transport valabila;

c) declaratia pe propria raspundere ca detine sau va detine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineste fiecare pentru obtinerea punctajelor – anexa nr.5 la Regulament;     

d) scrisoare de garantie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achizitionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu detine autovehiculele necesare la data depunerii declaratiei prevazute la lit. c).

Data anuntarii rezultatului atribuirii este 21 iulie 2008.

Data  la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizatiilor taxi va fi cea stabilita prin hotarârea consiliului local referitoare la atribuirea acestora.

Criteriile de departajare si punctajele stabilite pentru atribuirea unei autorizatii taxi sunt cele stabilite conform H.C.L. nr.66/27.03.2007  (afisate la sediul Primariei si pe site-ul www.primariasv.ro).

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul autoritatea locala de transport public – camera 42.

                            

                                                 PRIMAR

                                                 ION LUNGU