Publicatie: Numerotarea sectiilor de votare

Municipiul Suceava
CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA NR. 1
Publicatie

Având în vedere prevederile art. 12 15 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, modificata prin O.U.G. nr. 20/2008 si O.U.G. nr. 32/2008; în baza dispozitiilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali; primarul municipiului Suceava prin Dispozitia nr. 908/21.03.2008 a numerotat sectiile de votare dupa cum urmeaza:

Nr. sectiei de votare
Localul sectiei de votare
Adresa sectiei de votare
Delimitarea sec