BNR conditioneaza externalizarea serviciilor bancare


Intră acum și în grupul de

Institutiile de credit îsi pot externaliza activitatile de creditare sau de atragere de depozite doar catre furnizorii care au o autorizatie echivalenta celei detinute de banca sau sunt abilitati sa desfasoare asemenea activitati. Noile prevederi sunt incluse într-un proiect al BNR, supus dezbaterii publice. Chiar daca vor alege sa-si externalizeze serviciile, bancile vor ramâne responsabile în privinta riscurilor.

 
Documentul elaborat de Banca Nationala si supus dezbaterii publice, include o serie de recomandari ale Comitetul European al Supraveghetorilor Bancari. Prin aceste recomandari, BNR-ul atrage atentia asupra faptului ca externalizarea nu trebuie sa determine nicio delegare a responsabilitatilor structurii de conducere a institutiei de credit.
 
Specialistii Bancii Centrale sustin ca orice activitate de externalizare trebuie sa faca obiectul unui contract scris, în cadrul caruia sa fie avute în vedere mai multe aspecte. Printre aceste aspecte se numara definirea cu claritate a activitatii externalizate, stabilirea cerintelor cantitative si calitative pentru desfasurarea operatiunilor, includerea de prevederi cu privire la protectia informatiilor confidentiale, procesarea acestora si pastrarea secretului bancar de catre furnizorul extern, cel putin în aceeasi masura ca institutia de credit.

Astfel, reprezentantii bancii vor trebui sa se asigure ca executarea contractului de catre furnizorul extern va fi monitorizata si evaluata permanent, astfel încât institutia de credit sa poata lua prompt orice masuri necesare. Totodata, bancile vor fi nevoite sa anunte cu doua luni înainte Banca Nationala în cazul în care externalizeaza o anumita activitate. 


Intră acum și în grupul de