Formulare noi pentru prescrierea medicamentelor compensate si gratuite


Intră acum și în grupul de

Începând cu data de 1 iunie a.c. au intrat în vigoare noile formulare de retete cu regim special pentru prescrierea medicamentelor compensate si gratuite, care pot fi procurate, contra cost, de catre medicii care sunt în contract cu CAS Suceava de la sediul institutiei.  Conducerea CAS precizeaza ca retetele prescrise în cursul lunii mai, pe vechile formulare,  pentru tratarea bolilor cronice, care sunt valabile 30 de zile, vor fi onorate de catre farmacii pâna la sfârsitul acestei luni.

„Noile formulare de retete cuprind rubrici speciale pentru asiguratii din Uniunea Europeana, pentru persoanele care prezinta un card european de asigurari sociale de sanatate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European (cu exceptia României). În baza acestui card, persoana respectiva beneficiaza de acele servicii medicale care devin necesare în perioada sederii sale în România. De asemenea, persoanele care provin din tari beneficiare ale acordurilor internationale cu prevederi în domeniul sanatatii din care România face parte, vor beneficia de prescrieri pe noile formulare de retete. Statele membre ale UE sau Spatiului Economic European, precum si tarile cu care România are încheiate acorduri cu prevederi în domeniul sanatatii sunt specificate în Ordinul mentionat”, precizeaza conducerea CAS Suceava.  

În cazul în care bolnavul este de acord cu înlocuirea medicamentelor prescrise, medicul prescriptor va consemna obligatoriu pe verso-ul celor 3 exemplare ale prescriptiei medicale, mentiunea „Bolnavul este de acord cu înlocuirea medicamentelor de catre farmacist”. Aceasta mentiune va fi semnata si parafata de medicul prescriptor. În situatia în care aceasta mentiune nu este consemnata pe versoul celor 3 exemplare ale prescriptiei medicale, se considera ca bolnavul nu este de acord cu înlocuirea de catre farmacist a medicamentelor prescrise de catre medic.

CAS Suceava reaminteste ca de la începutul lunii aprilie, medicii prescriu medicamente sub forma denumirii comerciale, iar farmaciile pot înlocui medicamentele prescrise de medic în situatiile în care medicamentul recomandat de medic este prea scump si bolnavul nu dispune de resursele financiare necesare pentru a suporta diferenta de pret între pretul de referinta si pretul de vânzare cu amanuntul al medicamentului respectiv sau daca farmacia nu are disponibil în stoc, la momentul solicitarii, produsul prescris de catre medic si bolnavul nu este de acord ca farmacia sa-i aduca bolnavului în termen de 24 de ore pentru bolile acute si subacute, respectiv 48 de ore pentru bolile cronice. 


Intră acum și în grupul de