Guvernul a aprobat Strategia Nationala Anticoruptie in Administratia Publica Locala, pentru urmatorii 2 ani

Guvernul a aprobat, în sedinta de miercuri, Strategia Nationala Anticoruptie în Administratia Publica Locala pentru perioada 2008-2010 si planurile de actiune aferente, menite sa apropie administratia de cetatean si sa reduca vulnerabilitatea la coruptie în sectoarele percepute de public ca fiind sensibile din sfera ordinii publice, sanatatii, educatiei, administratiei fiscale si locale, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului.

Realizarea unei reforme reale, prin care administratia publica din tara noastra sa se situeze la nivelul standardelor europene si sa se caracterizeze prin profesionalism, transparenta,  responsabilitate,  reprezinta o prioritate a Guvernului, a declarat prim-ministrul Calin Popescu-Tariceanu.

„Nutresc convingerea ca o administratie eficienta si democratica reprezinta unul dintre cele mai importante criterii care definesc o tara europeana”, a adaugat seful Executivului, subliniind ca pentru eliminarea coruptiei este nevoie nu numai de aceste masuri de reforma, ci si de un efort amplu la nivelul întregii tari.

„Reducerea vulnerabilitatii la coruptie a fost si va ramâne o prioritate pentru Guvern, iar aceasta Strategie nu este doar un raspuns la una dintre cele patru conditionalitati (benchmarks) enuntate de Comisia Europeana în legatura cu care România este monitorizata în perioada post-aderare, ci una dintre principalele preocupari ale Executivului înca de la începutul mandatului”, a afirmat prim-ministrul.

Premierul Calin Popescu Tariceanu a mentionat ca ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, aflat la Bruxelles, a prezentat aceasta Strategie în cadrul Consiliului ministrilor europeni ai Justitiei si Afacerilor Interne.

Ministrul Internelor si Reformei Administrative, Cristian David, a aratat ca aceasta Strategie va duce la eficientizare, transformare si modernizare a administratiei publice din România.

Documentul propune masuri care vin în completarea Strategiei de Reforma a Administratiei Publice si în completarea obiectivului I „Cresterea transparentei si integritatii în administratia publica” din Strategia Nationala Anticoruptie pentru perioada 2005-2007 si este în concordanta cu obiectivele Programului de Guvernare ce se regasesc în doua din capitolele prioritare ale acestuia – „Reforma administratiei publice” si „Politici anticoruptie”.

Masurile incluse în strategie sunt structurate pe 5 domenii principale de actiune:

   1. Cresterea gradului de informare, constientizare si responsabilizare a structurilor din administratia locala, dar si a publicului cu privire la riscurile pe care le comporta savârsirea faptelor de coruptie;
   2. Simplificarea procedurilor administrative, în sensul debirocratizarii si eliminarii barierelor administrative;
   3. Activitatea de prevenire si combatere propriu-zisa – activitate de combatere intensificata, prin cooperarea structurilor cu responsabilitate în acest sens, respectiv Directia Generala Anticoruptie cu parchetele corespondente;
   4. Cresterea transparentei si eficientei institutionale în sensul îmbunatatirii sistemului de recrutare, instruire si promovare, dar, în acelasi timp, un sistem transparent de utilizare a fondurilor bugetare aflate la dispozitie, dar si a fondurilor comunitare pe care structurile din administratie locala le vor accesa;
   5. Elaborarea de analize, studii si cercetari menite sa masoare perceptia opiniei publice cu privire la reformele care se realizeaza în administratie, la progresele pe linia prevenirii si combaterii coruptiei, prin aceste studii urmând a fi actualizat semestrial Planul de Actiune al Strategiei.

Monitorizarea implementarii masurilor prevazute în Planul de actiune general si Planurile de actiune sectoriale va reveni Comitetului de monitorizare a Strategiei, prezidat de ministrul Internelor si Reformei Administrative.

Resursele necesare implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie pentru sectoarele vulnerabile si administratia publica locala vor fi asigurare la nivelul fiecarui sector din bugetele proprii si din finantari externe.

La nivelul Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru administratia publica locala, o serie de activitati cuprinse în planurile de actiune vor fi finantate atât din surse bugetare, cât si din bugetul Proiectului de Twinning PHARE 2006 „Continuitatea luptei împotriva coruptiei în administratia publica” – RO/06/IB/JH/05.

La elaborarea Strategiei Nationale Anticoruptie în Administratia Publica Locala pentru perioada 2008-2010 au fost luate în considerare concluziile unor evaluari institutionale, guvernamentale si neguvernamentale realizate în România, dar si din surse externe. Dintre acestea din urma, cele mai importante sunt Raportul de Monitorizare al Comisiei Europene, publicat la 26 septembrie 2006, Raportul Comisiei Europene privind evolutia masurilor de acompaniere în România dupa aderarea la Uniunea Europeana, publicat la 27 iunie 2007, rapoarte Transparency International, precum si rapoartele GRECO – Consiliul Europei.

Prin Decizia Comisiei nr. 2006/928/CE din 13 decembrie 2006, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 354 din 14 decembrie 2006, au fost identificate patru conditionalitati (benchmarks – BM) cu privire la care se realizeaza, în perioada post-aderare, o monitorizare stricta. Conditionalitatea 4 se refera la „Adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire si de lupta împotriva coruptiei, în special în administratia locala”. 

loading...