Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, in data de 10 iunie 2008, ora 14


Intră acum și în grupul de

Dispozitie

 

privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,

în data de 10 iunie 2008, ora 14

 

Ion Lungu, primar al municipiului Suceava

 

În baza prevederilor art. 39, alin. 2 si 3, si art. 68, alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,

 

Dispun:

 

Articol unic: este convocata sedinta extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 10 iunie 2008, ora 14, în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor aferente serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare?epurare practicate de SC ACET SA în municipiul Suceava – initiatori,  consilierii locali Jeni Mandachi, Niculai Bosancu, Viorel Seredenciuc, Cristina Iordachel, Gheorghe Jitariu;

2.  Proiect de hotarâre privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetelor, situatiilor financiare anuale si contului de executie a fondului de rulment pentru anul 2007 – initiator, primarul municipiului Suceava.

 

 

Nr. 1773                 Primar,                        Avizat pentru legalitate,

din 06.06.2008         ION LUNGU              secretar municipiu,

                                                                   jr. Ioan Ciutac

 


Intră acum și în grupul de