Minbucovina in procedura de dizolvare si lichidare voluntara


Intră acum și în grupul de

Societatea miniera Minbucovina SA Vatra Dornei a intrat în procedura de dizolvare si lichidare voluntara, pentru ca, la somatia ultimativa a Comisiei Europene, nu a putut returna ajutorul de stat acordat în cursul anului 2005, astfel determinând declansarea procedurii de investigatie a tuturor ajutoarelor de stat din domeniul mineritului. „Deoarece, conform art. 88 (2) din Tratatul de Aderare la CE, nerespectarea termenului de somatie ar fi condus la declansarea procedurii de investigatie a tuturor ajutoarelor de stat din domeniul mineritului, Colegiul Director al AVAS a decis intrarea societatii în procedura de dizolvare si lichidare voluntara”, precizeaza Institutia Prefectului Judetului Suceava.  

Aceasta procedura a fost declansata, iar lichidatorul selectat si-a început activitatea la Minbucovina SA în data de 19 mai 2008,  printre sarcinile acestuia stabilite de lege, existând si obligatia întocmirii unei strategii de vânzare pe care urmeaza sa o aplice. În cazul în care strategia va cuprinde si masuri de disponibilizare de personal, plata drepturilor salariale se va face conform prevederilor contractului colectiv de munca înregistrat la Directia de Munca si Protectie Sociala a judetului Suceava.

Potrivit Institutiei Prefectului Judetului Suceava, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a informat ca, în conformitate cu prevederile OUG nr. 8/ 2006 privind aprobarea unor masuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005, aceasta societate a fost scutita de plata obligatiilor datorate si neachitate la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj , aferente perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2005. Consiliul Concurentei, cu asistenta si sub autoritatea Comisiei Europene, a hotarât ca aceasta masura de sprijin financiar din partea statului constituie ajutor de stat si necesita notificare ex ante.

Pentru ca notificarea acestui ajutor de stat nu a fost acceptata, aceasta a fost retrasa conform Regulamentului CE nr. 659/ 1999 privind procedura de investigatie în materia ajutorului de stat, iar Minbucovina SA a fost obligata sa returneze sprijinul financiar acordat initial. Deoarece valoarea ajutorului de stat si a accesoriilor aferente nu a fost rambursata la termenele stabilite, Comisia Europeana a formulat o somatie ultimativa de plata pentru data de 18 decembrie 2007. Demersurile efectuate de aceasta societate comerciala pentru contractarea unui credit în vederea achitarii ajutorului de stat neautorizat nu au avut succes, fapt pentru care aceasta nu a putut constitui sursele financiare necesare rambursarii ajutorului de stat.


Intră acum și în grupul de