341 de şcoli din totalul celor 760 din judeţul Suceava nu au autorizaţie sanitară de funcţionare, iar 77 de clădiri nu au autorizaţii de securitate la incendiu

Inspectorul şcolar general al judeţului Suceava, profesorul Gheorghe Lazăr, a declarat, vineri, că autorizarea unităţilor de învăţământ din punct de vedere sanitar şi al securităţii la incendiu reprezintă „principalul punct slab al reţelei şcolare a judeţului Suceava”, în condiţiile în care încă mai sunt 341 de şcoli care nu au autorizaţie sanitară de funcţionare, majoritatea din mediul rural, iar 77 de clădiri nu au avize sau autorizaţii de securitate la incendiu.

Lazăr a spus în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural că Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a făcut demersuri pentru asigurarea fluxul informaţional între autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile deconcentrate şi unităţile de învăţământ.

El a precizat că s-a asigurat cadrul de comunicare interinstituţională între IŞJ Suceava, DSP Suceava şi ISU „Bucovina” Suceava pentru informarea corectă a unităţilor de învăţământ privind legislaţia în domeniu, clarificarea unor aspecte de ordin legislativ și procedural utile în demersul de autorizare.

Totodată, ISJ Suceava a făcut demersuri către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru a accentua necesitatea alocării de fonduri pentru modernizarea şi dotarea spaţiilor şcolare şi a asigurat comunicarea către Ministerul Educaţiei Naţionale a situaţiei autorizării sanitare şi de securitate la incendiu a unităţilor şcolare din judeţ.

FOTO: http://www.monitorulvn.ro

Lazăr a menţionat că, potrivit datelor statistice, din totalul celor 760 de unităţi de învăţământ din judeţul Suceava, în anul şcolar 2017-2018 sunt 329 de şcoli care au autorizaţie sanitară de funcţionare, alte 90 sunt în curs de obţinere a autorizaţiei sanitare, iar 341 de şcoli nu au autorizaţie sanitară.

“Majoritatea şcolilor fără autorizaţie sanitară din judeţ sunt în mediul rural, neîndeplinind reglementările în vigoare privind dotările de utilităţi (ex. lipsa grupurilor sanitare interioare, lipsa apei curente, compoziţia apei neconformă chimic şi/sau bacteriologic, număr insuficient de cabine la grupurile sanitare în raport cu efectivele de elevi etc.)”, a explicat Lazăr.

Referindu-se la avizarea sau autorizarea de securitate la incendiu, inspectorul şcolar general al judeţului Suceava a arătat că unităţile de învăţământ dispun de 1067 de clădiri, iar 784 de clădiri nu intră sub incidența avizării / autorizării privind securitatea la incendiu, întrucât au fost construite sau au suportat lucrări de modernizare, extindere, schimbare de destinație anterior intrării în vigoare a H.G.R. 571/1998, iar pentru construcțiile edificate în intervalul 1998-2006, suprafețele desfășurate erau sub limitele impuse de hotărârile de guvern în vigoare la data respectivă.

El a subliniat că avizele / autorizațiile de securitate la incendiu nu se eliberează pentru instituție, ci pentru fiecare construcție administrată de către aceasta.

Lazăr a spus că 283 clădiri necesită aviz /autorizație de securitate la incendiu, dintre acestea un număr de 182 clădiri dețin avize / autorizaţii de securitate la incendiu, 24 clădiri sunt în curs de avizare de securitate la incendiu, iar 77 clădiri nu au avizare / autorizare de securitate la incendiu.

(Liliana Bujdei)