Finantarea elaborarii sau actualizarii documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism a monumentelor se va face de la Guvern

Finantarea elaborarii sau actualizarii documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial si zonele lor de protectie se face de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie.

Guvernul a aprobat în ultima sedinta implementarea Programului anual de elaborare a documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism pentru zonele cu monumente istorice înscrise pe Lista patrimoniului mondial si finantarea acestuia.

Astfel, se vor putea elabora documentatii de amenajarea teritoriului si de urbanism care sa asigure o reglementare în masura sa protejeze monumentele înscrise pe Lista patrimoniului mondial, dar si sa faciliteze dezvoltarea integrata a tuturor localitatilor care gestioneaza zonele protejate respective.

Pâna la data de 31 septembrie a fiecarui an, consiliile judetene transmit propuneri Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (MDLPL), în vederea identificarii zonelor prioritare pentru care se vor elabora documentatii de amenajarea teritoriului si urbanism în anul calendaristic urmator.

Pe baza propunerilor primite, MDLPL realizeaza Programul de elaborare si actualizare a documentatiilor, în functie de ordinea primirii solicitarii si în limita fondurilor alocate.

În vederea emiterii unui aviz consultativ, MDLPL transmite Programul la Comisia Nationala a Monumentelor Istorice sau Comisia Nationala de Arheologie, dupa caz, constituite pe lânga Ministerul Culturii si Cultelor, si la Comisia pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Arhitectura, constituita la nivelul MDLPL.

Dupa obtinerea avizelor, Programul este aprobat prin ordin al ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pentru anul în curs, care se  publica în Monitorul Oficial.

Programul se realizeaza prin achizitia de servicii, conform OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Contractele încheiate pentru elaborarea acestor documentatii pot fi multianuale. Decontarea documentatiilor se face pe baza receptiei si a facturii.

Documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism se transmit gratuit la autoritatile administratiei publice locale care gestioneaza zonele cu monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.

În termen de 6 luni de la receptia lucrarii, elaboratorul, împreuna cu autoritatea administratiei publice locale care gestioneaza zona pentru care a fost elaborata documentatia de amenajarea teritoriului sau de urbanism, obtine avizele necesare.  

În termen de 3 luni de la obtinerea avizelor, primarul, respectiv presedintele consiliului judetean, supune dezbaterii în consiliul local si/sau judetean documentatia de amenajarea teritoriului sau urbanism.

În termen de 9 luni de la receptia lucrarii, documentatia de amenajarea teritoriului sau de urbanism este supusa aprobarii Guvernului.

Toate documentatiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru zonele cu monumente  istorice înscrise pe Lista patrimoniului mondial elaborate la initiativa autoritatilor administratiei publice locale si finantate din bugetele locale se supun aprobarii Guvernului în termen de 3 luni de la aprobarea în consiliul local si/sau judetean si dupa obtinerea avizului conform al Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Arhitectura, constituita la nivelul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism care vor fi elaborate trebuie sa se refere atât la aspecte de poluare, cât si la reducerea riscului unor fenomene naturale (inundatii, alunecari de teren, eroziuni), reducerea consumului de resurse naturale, protejarea biodiversitatii, a peisajelor, a patrimoniului natural si cultural.

De asemenea, documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism trebuie sa aiba în vedere: facilitarea dezvoltarii generale de servicii pentru sanatate, educatie, cultura, ridicarea nivelului general de dotare si echipare a localitatilor si teritoriului, cresterea numarului de locuri de munca disponibile prin impulsionarea dezvoltarii economice a zonei.

Valorizarea în mod eficient a monumentelor istorice înscrise pe Lista patrimoniului mondial, în special prin turism, contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea economica a unei localitati si a zonei înconjuratoare.

Pe Lista Patrimoniului Mondial, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National –Zone protejate, sunt înscrise monumente istorice din urmatoarele zone:

1. Satele sasesti cu biserici fortificate din Transilvania

    * Comuna Câlnic, satul Câlnic, judetul Alba
    * Comuna Prejmer, satul Prejmer, judetul Brasov
    * Comuna Bunesti, satul Viscri, judetul Brasov
    * Comuna Dârjiu, satul Dârjiu, judetul Harghita
    * Comuna Saschiz, satul Saschiz, judetul Mures
    * Comuna Biertan, satul Biertan, judetul Sibiu
    * Comuna Valea Viilor, satul Valea Viilor, judetul Sibiu

2. Manastirea Hurezi, orasul Horezu, judetul Vâlcea

3. Biserici din Moldova

    * Biserica „Taierea Capului Sfântului Ioan Botezatorul” din satul Arbore
    * Biserica „Adormirea Maicii Domnului si Sfântul Gheorghe” a fostei Manastiri Humor, satul Manastirea Humorului
    * Biserica „Buna Vestire” a Manastirii Moldovita, comuna Vatra Moldovitei
    * Biserica „Sfânta Cruce” din comuna Patrauti
    * Biserica „Sfântul Nicolae” a Manastirii Probota, orasul Dolhasca, satul Probota
    * Biserica „Sfântul Gheorghe” din Suceava
    * Biserica „Sfântul Gheorghe” a fostei Manastiri Voronet

4. Centrul istoric Sighisoara, judetul Mures

5. Ansamblul de Biserici de lemn din Maramures

    * Biserica „Intrarea în Biserica a Maicii Domnului” din localitatea Bârsana
    * Biserica „Sfântul Nicolae” din localitatea Budesti
    * Biserica „Sfânta Paraschiva” din localitatea Desesti
    * Biserica „Nasterea Maicii Domnului” din localitatea Ieud-Deal
    * Biserica „Sfântul Arhanghel” din localitatea Plopis, comuna Sisesti
    * Biserica „Sfânta Paraschiva” din localitatea Poienile Izei
    * Biserica „Sfântul Arhanghel” din localitatea Rogoz, orasul Târgu Lapus
    * Biserica „Sfântul Arhanghel” din localitatea Surdesti, comuna Sisesti

6. Fortarete Dacice din Muntii Orastiei

    * Sarmizegetusa Regia – Gradistea de Munte, comuna Orastioara, judetul Hunedoara
    * Costesti Cetatuia, comuna Orastioara, judetul Hunedoara
    * Costesti Blidaru, satul Costesti, comuna Orastioara, judetul Hunedoara
    * Luncani-Piatra Rosie, satul Luncani, comuna Bosorod, judetul Hunedoara
    * Banita, satul Banita, comuna Banita, judetul Hunedoara
    * Capâlna, satul Capâlna, comuna Sasciori, judetul Alba Iulia

 

7. Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Din punct de vedere teritorial-administrativ, urmatoarele unitati de referinta fac parte din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii: comuna Murighiol, comuna Chilia Veche, comuna C.A. Rosetti, comuna Pardina, orasul Sulina, comuna Crisan, comuna Sfântu Gheorghe, comuna Sarichioi, comuna Jurilovca, orasul Isaccea, comuna Luncavita, Comuna Ciucurova, orasul Babadag, comuna Turcoaia, comuna Valea Nucarilor, comuna Niculitel, municipiul Sfântu Gheorghe.