Intra in vigoare noua lista cu medicamente in sistemul de asigurari sociale de sanatate


Intră acum și în grupul de

Potrivit CAS Suceava, pe site-ul  www.cassv.ro, sucevenii vor putea consulta lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate ce întra în vigoare data de 15.07.2008.

Potrivit CAS Suceava, prin revizuirea listei s-a urmarit cresterea accesului echitabil al pacientilor la medicamente cu sau fara contributie personala, monitorizarea mai eficienta a prescriptiilor medicale prin introducerea de protocoale terapeutice pentru afectiunile cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei si nu în ultimul rând cresterea calitatii tratamentului si scaderea costurilor cu spitalizarea.

Astfel, Sublista A contine medicamente de care beneficiaza asiguratii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din pretul de referinta.

Noua lista A are 156 de noi DCI-uri fata de 119 câte continea HG 324/2008, fiecare grupa terapeutica (sistem digestiv, cardiovascular, respirator, muscular, nervos, uro-genital, organe de simt, medicamente antiinfectioase, dermatologice) a beneficiat de introducerea unor DCI-uri noi.

Sublista B contine medicamente de care beneficiaza asiguratii în tratamentul ambulatoriu, în regim de compensare 50% din pretul de referinta. Noua lista are 216 DCI-uri fata de 148 câte erau pâna acum.

Sublista C este alcatuita din medicamente pentru boli cronice, în regim de compensare 100% pentru asigurati si pacientii înscrisi în programele nationale de sanatate. Sublista C are trei sectiuni C1, C2 si C3:

Sectiunea C1 – cuprinde DCI-uri de care beneficiaza asiguratii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli  cronice, în regim de compensare 100% din pretul de referinta.

Sectiunea C2 cuprinde DCI–uri  corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi în programele nationale de sanatate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu si spitalicesc în regim de compensare 100% din pretul de decontare.

Sectiunea C3 – este o lista pe care am putea numi-o sociala, pentru ca în ea sunt incluse medicamentele compensate 100% din pretul de referinta, de care beneficiaza copiii pâna la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 ani daca sunt elevi, studenti sau ucenici  si  nu realizeaza venituri, precum si gravide si lehuze, în tratamentul ambulatoriu.

Medicamentele corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute în sectiunea C2 din lista  C:

–  care daca se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor nationale de sanatate, se suporta la nivelul pretului de decontare

– daca se utilizeaza în unitati sanitare cu paturi, pe perioada spitalizarii pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum si pentru bolnavii cuprinsi în programele nationale de sanatate, se suporta la un pret care nu poate depasi pretul de decontare.

Prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute în sectiunea C2 din sublista C se realizeaza în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate în anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor tehnice de realizare a acestora.      

Prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute în sublistele A, B si sectiunile C1 si C3 din sublista C se realizeaza în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice de aplicare ale acestuia.  

În aplicarea prezentei hotarâri, Ministerul Sanatatii Publice si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate aproba prin ordin comun, protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale cuprinse în lista si norme metodologice privind implementarea acestora.

Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internationale cuprinse în sublista C sectiunea C2, care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, precum si pretul de decontare al acestora se aproba prin ordin al ministrului Sanatatii Publice, care va intra în vigoare la data de 15 iulie 2008.


Intră acum și în grupul de