LICITATII DE MASA LEMNOASA FASONATA

  DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
cu sediul în Suceava, b-dul 1 Mai, nr.6, telefon 0230/217685, fax.0230/521783

      anunta organizarea unei  

LICITATII DE MASA LEMNOASA FASONATA  APROPIATA LA DRUM AUTO

                                           si anume:

I. MASA LEMNOASA FASONATA

      – lemn rotund pentru cherestea                            –   11903 mc            

          o lemn rotund si despicat pentru celuloza          –     9542 mc
          o lemn rotund pentru constructii                         –      914 mc
          o lemn subtire                                                      –      393 mc

         –   lemn foc                           –    9123 mc TOTAL MASA LEMNOASA FASONATA       –  31875 mc

II.MASA LEMNOASA DIN CONFISCARI

– Lemn rotund rasinoase pentru cherestea                       –  15,960 mc

– Lemn subtire rasinoase                                                  –    5,180 mc

– Lemn foc diverse tari                                                      –   0,640 mc

– Cherestea rasinoase                                                         – 11,350 mc

TOTAL MASA LEMNOASA DIN CONFISCARI        –  33,130 mc
TOTAL GENERAL                                                  – 31908,130 mc
 

       Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare si se va desfasura în ziua de 18 august 2008, ora 9, la sediul Directiei Silvice Suceava.

       Ordinea ocoalelor la licitatie este urmatoarea: Adâncata, Patrauti, Falticeni, Râsca, Marginea, Gura Humorului, Stulpicani, Vama, Pojorâta, Breaza, Cârlibaba, Iacobeni, Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Crucea si Brosteni.

       Cantitatile de masa lemnoasa oferite la licitatie pe partizi, specii, sortimente si ocoale silvice, cât si preturile de pornire la licitatie vor fi puse la dispozitia agentilor economici prin Biroul Comercial – Productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, precum si la sediul ocoalelor silvice, începând cu data de 8 august 2008. De asemenea, listele de licitatie se pot consulta si pe internet pe site-ul Directiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro ( optiunea „licitatii”).

       Preselectia si înscrierea la licitatie a agentilor economici va avea loc în data de 14 august 2008, între orele 8-16, ocazie cu care fiecare agent economic va depune copii legalizate la notariat sau originale dupa Certificatul constatator pe anul 2008 cu privire la structura actionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pa lânga Tribunalul Judetean, Scrisoarea de bonitate financiara eliberata de banca si CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA PENTRU DATORIILE LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT.

       Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.