AVAS continua procedura de modificare a legislatiei in domeniul privatizarii institutelor de cercetare

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului intentioneaza sa modifice cadrul legislativ care guverneaza activitatea de privatizare a societatilor comerciale din domeniul cercetarii-dezvoltarii prin promovarea, în acest sens, a unui act normativ.

Motivele principale pentru care AVAS a solicitat promovarea acestui act normativ deriva din utilizarea (conform legislatiei actuale în domeniu) a criteriilor de precalificare, a grilei de punctaj si a obligatiilor pe care cumparatorul si le asuma prin contractul de vânzare – cumparare de actiuni, pentru care depune garantie si este monitorizat o perioada de aproximativ 5 ani. Toate acestea reprezinta, din punct de vedere comunitar, conditionari cu consecinte directe în formularea pretului de oferta de catre potentialul cumparator, întrucât îngusteaza sfera de participare a potentialilor ofertanti si sfera de decizie asupra afacerilor viitoare ale cumparatorului.

AVAS a încercat în cadrul mecanismului de preconsultare pe care îl deruleaza statul român cu expertii Comisiei Europene, sa sustina faptul ca aceste constrângeri reprezinta interesul statului român în pastrarea activitatii de cercetare si a personalului calificat invocând prevederile art. 3 din OG nr. 57/2002.

Argumentul nostru nu a fost acceptat, cel putin din urmatoarele motive:

– Guvernul promoveaza, sustine, dezvolta si stimuleaza activitatea de cercetare-dezvoltare de interes national, scop în care: ”asigura surse de finantare si instituie structuri organizatorice corespunzatoare pentru administrarea fondurilor respective, conform prevederilor OG nr. 57/2002, art. 3 alin (2);

– din sistemul national de cercetare-dezvoltare face parte sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national, care cuprinde urmatoarele categorii de unitati de drept public, acreditate în acest sens, conform prevederilor prezentei ordonante: institute nationale de cercetare-dezvoltare, institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Române si de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura, institutii de învatamânt superior acreditate sau structuri ale acestora, institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome de interes national.

Prin urmare, societatile comerciale care desfasoara activitate de cercetare în scopul comercializarii si realizarii de profit nu sunt incluse în Strategia nationala în domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii pentru perioada 2007-2013, aprobata prin HG nr. 217/2007 si nici în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013, aprobat prin HG nr. 475/2007.

În baza strategiei a fost aprobata o schema de ajutor de stat care prevede sustinerea proiectelor de cercetare dezvoltare – „Finantarea proiectelor de cercetare dezvoltare si inovare conform Planului national de cercetare, dezvoltare si inovare II, aprobata prin Decizia N 542/2007 a Comisiei Europene”. Acest instrument, aprobat la nivel comunitar, nu sustine societatile prin renuntarea de catre stat la o parte a pretului de vânzare, ci finanteaza proiectele de cercetare concrete. Aceasta este o abordare conforma cu reglementarile comunitare. De altfel, Planul national de cercetare se aplica, conform art. 3 alin. 1, „activitatii de cercetare – dezvoltare de interes national, respectiv domeniilor de cercetare fundamentala cu potential din România”, fara a se face vreo referire la societatile comerciale care realizeaza cercetare industriala, disponibila, contra cost, celor interesati.

Pe de alta parte, forma actuala a grilei de punctaj ce se utilizeaza pentru departajarea ofertantilor, contine elemente abrogate prin alte acte normative cum este, de exemplu, punctajul care se acorda pentru modalitatea de achitare a datoriilor societatii. Aceasta, desi, indiferent de propunerea  pe care ofertantul o face, societatea nu poate beneficia de amânari, scutiri sau esalonari întrucât prin OUG nr. 26/2005 privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante, facilitatile au fost anulate din toate actele normative.

Nu în ultimul rând, aplicarea grilei de punctaj poate conduce la neîncasarea de catre AVAS a celui mai mare pret oferit în cadrul procesului, având în vedere faptul ca punctajul asupra pretului nu are o influenta mare în totalul punctajului obtinut de un ofertant.
Tinând cont de toate acestea, cât si de faptul ca pentru multe dintre societatile comerciale care se încadrau, înainte de noua clasificare, în codul CAEN la categoria 73 – 74, veniturile din activitatea de baza nu justificau utilizarea metodei de privatizare, AVAS a propus modificarea metodei de privatizare.

Proiectul actului normativ de modificare a fost transmis prin intermediul Consiliului Concurentei la Comisia Europeana, principiile de baza au fost discutate în cadrul seminarului organizat la Bucuresti în perioada 28-29 mai 2008, la care au participat si reprezentanti ai Autoritatii competente.

În prezent, AVAS asteapta un punct de vedere din partea Comisiei europene cu privire la proiectul de act normativ, precum si din partea celorlalte ministere avizatoare. De asemenea, în perioada imediat urmatoare, specialistii AVAS vor mai avea o întâlnire pe aceasta tema cu reprezentantii sindicatelor din cercetare, la solicitarea acestora.

loading...