AVAS are drept de initiativa legislativa

Referitor la declaratiile aparute în mass media cu privire la înfiintarea Companiei Nationale Energetice, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului face urmatoarele precizari:

Conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de legi se elaboreaza ca urmare a exercitarii, potrivit Constitutiei, a dreptului de initiativa legislativa. Acest drept este detinut, în temeiul art. 74 din Constitutie, de Guvern, deputati, senatori sau un numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. Potrivit aceluiasi text de lege, proiectele celorlalte categorii de acte normative se elaboreaza de autoritatile competente sa le initieze, potrivit legii.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, este o institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, potrivit art. 1 alin. (2) din OUG nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, potrivit art. 1 lit. a) din HG nr. 1226/2007 – pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptarii/aprobarii, AVAS are dreptul sa initieze proiecte de documente de politici publice si proiecte de acte normative, în vederea adoptarii/aprobarii de catre Guvern, conform atributiilor si domeniului sau de activitate.

Proiectul de act normativ a fost initiat pornind de la Strategia energetica a României pentru perioada 2007 – 2010, aprobata în septembrie 2007. Aceasta stabileste ca printre obiectivele strategice în domeniu se numara:
– „continuarea procesului de restructurare si privatizare în sectoarele energetice, termice si a gazelor naturale, precum si continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea cresterii profitabilitatii si accesului pe piata de capital”;

– dezvoltarea durabila si competitivitate, în conformitate cu Noua Politica Energetica a Uniunii Europene elaborata în 2007, care se bazeaza pe securitatea energetica;

– faptul ca sectorul producerii de energie electrica va urma un proces de restructurare si înnoire a capacitatilor energetice prin reabilitarea unitatilor  existente viabile, închiderea unitatilor neviabile si constructia de noi unitati de producere a energiei electrice.

„În functie de rezultatele analizei, sunt posibile regrupari ale unitatilor de producere aflate în prezent în cadrul S.C. Hidroelectrica S.A., S.N. Nuclearelectrica S.A., Termoelectrica S.A., Complexurilor energetice si a altor producatori de energie electrica si termica, privatizarea complexurilor energetice Rovinari, Turceni si Craiova cu asigurarea continuitatii activitatii de catre investitorii privati în conditiile impuse de legislatia privind protectia mediului sau integrarea unuia sau mai multor complexe energetice într-o companie energetica nationala, aflata sub controlul statului.”

Prin proiectul de act normativ, AVAS propune implementarea masurii de restructurare a sectorului de producere a energiei electrice prin consolidarea unor producatori competitivi la nivel regional. Dupa cum a fost prevazut în strategie, „statul va pastra pachetul de control asupra principalelor unitati de producere a energiei electrice, totalizând o putere instalata suficienta pentru a putea asigura siguranta energetica a tarii. Se va analiza integrarea acestor producatori cu societati de distributie aflate în proprietatea statului, rezultând companii puternice la nivel regional.”  

Analizele privind Integrarea pe verticala în Sectorul Energetic au fost elaborate de catre consultanti coordonati de firma KPMG. Acestia au elaborat documente de analiza si fundamentare, iar varianta finala a studiului, dupa încheierea acesteia, a fost afisata pe site-ul AVAS, unde, alaturi de proiectul de act normativ, pot fi consultate de catre toti cei interesati.

În prezent,  acest proiect este în analiza la Consiliul Concurentei, atât din punct de vedere al ajutorului de stat, cât si din punct de vedere al concentrarii.  De asemenea, mentionam ca proiectul de act normativ a fost avizat si de Cancelaria Primului Ministru. Dupa consultarea Consiliului Concurentei, proiectul va fi transmis Comisiei Europene pentru analiza si obtinerea unui punct de vedere.