S-a finalizat componenta de achizitii aferenta proiectului PHARE “Armonizarea legislatiei si intarirea capacitatii institutionale a Registrului Auto Roman – RAR”

Ministerul Transporturilor informeaza ca s-a finalizat componenta de achizitii aferenta proiectului PHARE RO 2005/017-553.03.11.02 “Armonizarea legislatiei si întarirea capacitatii institutionale a Registrului Auto Român – RAR”, parte a programului PHARE National 2005, finantat de Uniunea Europeana.

 În cadrul cele doua contracte aferente proiectului, s-au achizitionat 42 de echipamente pentru testarea tahografelor vehiculelor din categoriile M2, M3 si N2, N3 si un echipament pentru masurarea zgomotului pentru autovehicule în conformitate cu cerintele Directivelor UE.

 Valoarea contractelor a fost de 629.931, 92 Euro, din care 429.953, 73 Euro reprezinta fonduri nerambursabile PHARE, iar 199.978, 19 Euro – cofinantare asigurata de Registrul Auto Român – RAR.

 Beneficiarul acestui proiect este Registrul Auto Român (RAR), autoritate competenta în domeniul vehiculelor rutiere, sigurantei rutiere, protectiei mediului înconjurator si asigurarii calitatii. Achizitionarea acestor echipamente a avut ca scop îmbunatatirea capacitatii RAR în aplicarea legislatiei UE.

 
Persoane de contact:

 1. Liliana BARNA, Director General, DGRFE, Ministerul Transporturilor, dgrfe5@mt.ro

 
2. Carmen CRECI, Director, Directia Monitorizare, DGRFE, Ministerul Transporturilor, carmen.creci@mt.ro

 
3. Carmen ROSU, Director OPCP, Ministerul Economiei si Finantelor, cfcu.phare@mfinante.ro