Burse mai mari

Elevii, studentii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflati la specializare si cursantii din Republica Moldova si Ucraina, cei de origine etnica româna din afara granitelor tarii, cetatenii români cu domiciliul în strainatate, precum si cetatenii straini, bursieri ai statului român, care studiaza în institutii si unitati de învatamânt din România, vor primi, începând cu anul scolar/universitar 2008-2009, burse mai mari. Guvernul a majorat cuantumul burselor pentru aceste categorii de bursieri. Astfel:

– elevii si studentii vor primi burse constând în echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/luna;
– masteranzii, medici aflati la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitara vor primi burse constând în echivalentul în lei al sumei de 75 de euro/luna;
– doctoranzii vor primi burse constând în echivalentul în lei al sumei de 85 de euro/luna.

Echivalentul în lei al bursei se actualizeaza în fiecare an, trimestrial, la cursul de schimb al monedei euro comunicat de BNR pentru ultima zi a lunii precedente.

Elevii, studentii, masteranzii, doctoranzii si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitara, din Republica Moldova si din Ucraina, cei de origine etnica româna din afara granitelor tarii, cetatenii români cu domiciliul stabil în strainatate, precum si cetatenii straini, bursieri ai statului român, care studiaza în institutii si unitati de învatamânt din România, beneficiaza de cazare în internatele scolare si caminele studentesti.
 
Cheltuielile privind plata burselor, precum si cele privind plata taxelor de cazare se asigura din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT).

Bursele acordate se suspenda în cazul repetentiei, pentru anul de învatamânt repetat, urmând ca acestea sa poata fi redobândite, în anul de învatamânt urmator, dupa promovarea anului repetat, cu conditia ca numarul anilor de bursa sa nu depaseasca durata ciclului academic. Pe perioada suspendarii bursei, elevii si studentii care repeta anul vor suporta cheltuielile de scolarizare.

De asemenea, beneficiaza de bursa, dar nu mai mult de durata academica a studiilor, studentii care beneficiaza de sistemul creditelor universitare transferabile sau sunt înmatriculati în anul urmator, având aprobarea de a sustine examene din anii anteriori.

Potrivit hotarârii, pentru elevi, studenti si masteranzi bursa se acorda pe parcursul anului academic, inclusiv în vacantele de iarna si de primavara, dar nu se acorda pe perioada vacantei de vara. În timpul vacantei de vara, elevii si studentii pot primi bursa numai în cazul în care sunt retinuti la scoala sau la facultate pentru activitati curriculare.

Doctoranzii de la forma de învatamânt cu frecventa vor primi bursa  pe toata durata anului calendaristic, iar cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitara vor primi bursa pe perioada efectuarii stagiului.

La data intrarii în vigoare a hotarârii se abroga HG nr. 695/1997 privind acordarea burselor pentru elevii, studentii, doctoranzii si cursantii din învatamântul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnica româna din afara granitelor tarii, pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate, precum si pentru cetatenii straini, bursieri ai statului român, care studiaza în institutii si unitati de învatamânt din România, precum si art. 18 din HG nr. 173/1998 privind masuri de protectie sociala aplicabile pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale, alocatiilor de stat pentru copii, precum si altor venituri ale populatiei în anul 1998.

Prin hotarârea adoptata în sedinta de Guvern din data de 13.08.2008, cuantumul burselor tuturor categoriilor de bursieri creste cu 81,19%. De asemenea, cuantumul burselor se stabileste în moneda europena.   

Conform HG nr. 695/1997, cuantumul burselor era de 225.000 lei vechi pentru elevi, 250.000 lei vechi pentru studenti si 300.000 lei vechi pentru cursantii din învatamântul postuniversitar (studii aprofundate, doctorat, studii academice postuniversitare, studii de specializare si cursuri de perfectionare).